Valtioneuvosto antoi Fennovoimalle periaatepäätöksen

Valtioneuvosto on antanut Fennovoimalle periaatepäätöksen ydinvoimalan rakentamiseksi. Valtioneuvosto teki lopullisen päätöksensä tänään 6. toukokuuta julkistettuaan linjauksensa asiasta huhtikuussa.

Fennovoima ottaa kiitollisena vastaan valtioneuvoston näkemyksen siitä, että yhtiön ydinvoimahanke on suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Yhtiön osakkaat tarvitsevat kipeästi omaa, päästötöntä ja kohtuuhintaista sähköä, minkä takia Fennovoima on niille ehdottoman tärkeä.

− Olemme tyytyväisiä ja iloisia valtioneuvoston meitä kohtaan osoittamasta luottamuksesta, ja toivomme että eduskunta päätyy samaan johtopäätökseen. Me Fennovoiman osakkaat olemme tiukasti sitoutuneita tähän meille elintärkeään hankkeeseen ja haluamme edetä sen toteutukseen ripeästi, sanoo Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Juha Rantanen.

Vuonna 2007 perustetulla Fennovoimalla on 64 osakasta: kaupan ja teollisuuden yrityksiä sekä kymmeniä paikallisia sähköyhtiöitä. Asiantuntijakumppaniksi omaa osaamistaan tukemaan suomalaiset perustajaosakkaat valitsivat maailman suurimpiin kuuluvan energiayhtiön E.ONin.

Valtioneuvosto linjaa periaatepäätöksessään, että Fennovoiman tulee hakea rakentamislupaa ydinvoimalalleen viiden vuoden kuluessa ja täsmentää suunnitelmiaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta kuuden vuoden kuluessa. Jos eduskunta vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätöksen, Fennovoima selvittää mahdollisuuden yhteistyöhön nykyisten ydinjätehuoltovelvollisten kanssa. Mikäli yhteistyö ei ole mahdollista, Fennovoima suunnittelee oman loppusijoituslaitoksensa.

Fennovoima jätti valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen tammikuussa 2009. Säteilyturvakeskus antoi hakemuksesta hyväksyvän lausunnon samana vuonna. Jos eduskunta vahvistaa periaatepäätöksen, yhtiö rakentaa ydinvoimalan Pohjois-Suomeen joko Pyhäjoelle tai Simoon. Kummassakin kunnassa sekä asukkaiden että päättäjien selvä enemmistö haluaa Fennovoiman ydinvoimalan alueelleen. Reaktoritoimittajaksi valitaan Areva tai Toshiba.

Fennovoima valitsee ydinvoimalansa sijoituspaikan viimeistään vuoden 2011 alussa. Suunnitelmana on aloittaa maanrakennustyöt valitulla paikkakunnalla vuonna 2012 ja voimalan rakentaminen vuonna 2014. Tavoitteena on, että Fennovoiman ydinvoimala tuottaa sähköä vuonna 2020.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, puh. 020 757 9202
Viestintäjohtaja Maira Kettunen, puh. 020 757 9213

www.fennovoima.fi