Aleksandr Kutuzov.

"Osaamisen ohella tärkeää on myös valmius kehittyä ja oppia"

Aleksandr Kutuzov johtaa Fennovoimassa yksikköä, joka vastaa ydinvoimalaitoksen erillisjärjestelmistä. Tässä haastattelussa hän kertoo johtamistyylistään sekä yhtiön työilmapiiristä ja siitä, minkä kokee työssä motivoivaksi.

Olet kotoisin Venäjältä. Kertoisitko lisää taustastasi?

Ennen Fennovoimaa työskentelin noin kymmenen vuotta Pietarissa Atomproektilla. Vastasin polttoaineen käsittely- ja nostolaitteista ja olin mukana muun muassa LAES-, Tianwan- ja Hanhikivi 1 -projekteissa. Aloitin Fennovoimalla polttoaineenkäsittelyn projektipäällikkönä. Vuoden kuluttua etenin nykyiseen tehtävääni yksikönpäälliköksi.

Minkä kokoinen tiimisi on ja mitä teette?

Tällä hetkellä meitä on kaksi. Etsimme tiimiimme kolmea uutta asiantuntijaa. Vastuullamme on turvallisuusluokitellut nostolaitteet, polttoaineen käsittely, ilmalukot ja dieselgeneraattorit. Vastuualueemme kasvaa ja kattaa sen myötä useita erilaisia Hanhikivi 1 -voimalaitoksen erillisjärjestelmiä.

Millaisia asiantuntijoita haet tiimiisi?

Tarvitsemme ensinnäkin kokeneen asiatuntijan, jolla on vankka kokemus erillislaitteiden erityispiirteistä. Hänen tehtävänsä on neuvoa ja ohjata muita asiantuntijoitamme monialaisissa tehtävissä. Lisäksi haemme eri järjestelmien tekniikasta vastaavia asiantuntijoita. Heiltä odotamme vähintään viiden vuoden suunnittelukokemusta liittyen näihin järjestelmiin (dieselgeneraattorit, ilmalukot, polttoaineenkäsittelyjärjestelmät jne.). Myös lainsäädäntö ja eurooppalaiset vaatimukset täytyy tuntea. Mitä tulee henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, arvostan valmiutta ottaa vastuuta, kehittyä ja oppia.

Entäpä kielitaitovaatimukset?

Yhtiömme kieli on englanti, joten sujuva englannin kielen taito on edellytys tehtävässä. Suomen tai venäjän kielen taito on eduksi.

Miten kuvailisit johtamistyyliäsi?

Minusta johtajan tulee kuunnella alaisiaan sekä pyrkiä ymmärtämään, mitä he tarvitsevat pystyäkseen tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. On tärkeää olla tiimin käytettävissä, ja näyttää suuntaa. Esimiehen tehtävä on tehdä päätöksiä ja auttaa ongelmanratkaisussa – annettava joko kala tai onki. Ketään ei pidä jättää yksin pohtimaan pulmia.

Mikromanageeraamista ja kontrollia en kannata. Työyhteisössämme arvostetaan itsenäistä otetta ja annetaan asiantuntijoiden käyttää osaamistaan. Esimiesten tehtävä on asettaa tavoitteet ja tukea heitä tarvittaessa.

Miten motivoit tiimiäsi?

Minusta on tärkeää, että asiantuntija on kiinnostunut työstään, ja pyrin huomioimaan tämän vastuita ja tehtäviä jakaessa. Vastuualueeseemme kuuluu lukuisia erilaisia laitteita ja järjestelmiä, joten usein tämä on mahdollista. Toki meillä kaikilla on myös vähemmän kiinnostavia ja rutiininomaisia tehtäviä. Kuitenkin, kun asiantuntijalla on tilaisuus vaikuttaa työnsä sisältöön, suoritus paranee. Se, mistä asiantuntija on kiinnostunut, kannattaa selvittää jo rekrytointivaiheessa.

Fennovoimalaisten joukossa on edustettuna jo 25 eri kansallisuutta. Millaista on työskennellä monikulttuurisessa yrityksessä?

Todella inspiroivaa. Uskon, että monikulttuurisuus on yksi tekijöistä, joka houkuttelee hakemaan Fennovoimalle. Erilaiset työtavat, käytännöt ja ratkaisumallit, mahdollisuus oppia erimaalaisilta kollegoilta, ne kaikki kasvattavat ja antavat aivan uudenlaista kokemusta meille kaikille. Samalla luomme yhdessä ainutlaatuisen kulttuurin: jokainen tuo siihen osansa, mutta säännöt ovat samat kaikille.

Yllättikö mikään sinua Fennovoiman yrityskulttuurissa?

Alussa kiinnitin huomiota siihen, että työilmapiiri on rennompi kuin Venäjällä. Kinkkisetkin asiat ratkotaan rauhallisesti ja kunnioittavasti, mikä lisää työn mukavuutta. Nyt olen siihen jo tottunut ja mukautunut myös itse.

Mikä sinua motivoi työssäsi eniten?

Mielenkiintoiset tehtävät ja niihin sitoutuminen. Tunnen tyytyväisyyttä aina, kun saavutan asettamani välietapin.

Lisää uratarinoita

A group photo of a young woman, and two young men in front of a window, smiling.

Kesätyö Fennovoimalla antoi mahtavia työkavereita ja kartutti työkokemusta

Kaisa Pellinen, Safeguards-päällikkö

Fennovoiman onnellinen Safeguards-päällikkö