Caetano Porto.

"Tehtävien sijaan jaan mieluummin vastuuta"

Caetano Porto työskentelee Fennovoimalla Layout-päällikkönä. Tässä haastattelussa hän kertoo urastaan, työstään tiimin esimiehenä ja siitä, mikä häntä inspiroi.

Kuinka kauan olet asunut Suomessa?

Syksystä 2018 lähtien. Olen kotoisin Brasiliasta, ja olen työskennellyt ydinvoima-alalla aina valmistumisestani saakka. Mielestäni tein loistavan siirron: muutin parhaasta tuntemastani trooppisesta maasta parhaaseen talvimaahan!

Joko sanoisit olevasi sopeutunut uudenlaiseen ilmastoon?

Kyllä, ehdottomasti. Nautin puhtaudesta ja elämän yksinkertaisuudesta, Suomi on hyvä maa elää. Täällä ei tarvitse uhrata niin paljon energiaa byrokratiaan ja suurkaupunkien liikenneruuhkiin, vaan sen voi käyttää asioihin, joilla on oikeasti väliä.

Kertoisitko urastasi ennen Fennovoimaa?

Brasiliassa suunnittelimme Angran kolmatta voimalaitosyksikköä, joka myös perustuu painevesireaktoritekniikkaan. Vaikka Arevan tekninen suunnittelu on lähtökohtaisesti erilainen, löytyy siitä myös yhtäläisyyksiä Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelun kanssa. Aiemmasta kokemuksestani on hyötyä työssäni Fennovoimassa.

Tiimisi hyödyntää paljon 3D-mallinnusta. Kertoisitko siitä?

Kolmiulotteista mallinnusta tarvitaan komplekseissa suunnitteluprojekteissa. Tietokonemallinnuksen juuret ovat vanhemmassa tekniikassa, jolloin käytettiin polymeerisia malleja. Kolmiulotteisessa mallinnusympäristössä tiheää ja monimutkaista suunnittelua on helpompi arvioida. Nykytekniikka antaa siihen aivan uudenlaiset mahdollisuudet. Voimme tarkastella digitaalista mallia ja ennakoida mahdolliset ongelmakohdat. Näin pystymme alusta alkaen sekä huomioimaan turvallisuusratkaisut, arvioimaan rakennuksia monitieteisesti että parantamaan suorituskykyä niin rakennus-, asennus- kuin käyttövaiheessa.

Miten tiimisi käyttää mallia?

Osa tiimistäni työskentelee vain 3D-mallinnuksen parissa. Toisten vastuulla on tulevan voimalaitoksen eri rakennukset. He käyttävät 3D-mallinnusta rakennussuunnittelun arviointiin, mutta eivät kehitä itse mallia. Mallin on kehittänyt Atomproekt, joka on pääsuunnittelijamme.

Minkä kokoinen tiimisi on?

Olemme kahdeksan hengen kansainvälinen tiimi: asiantuntijat ovat kotoisin Brasiliasta, Tšekistä, Slovakiasta, Suomesta ja Venäjältä. Tiimini on upea! Meillä on monenlaista osaamista ja tuemme toisiamme. Erilaisine taustoinemme täydennämme toisiamme ja myös opimme toisiltamme paljon.

Millaisia asiantuntijoita haet tiimiisi?

Etsin 3D- ja Layout-asiantuntijaa. Avainasia roolissa on sana integraatio. Tarvitsemme ammattilaisen, joka hallitsee nämä molemmat. Meillä on erittäin osaavia asiantuntijoita, jotka keskittyvät 3D-mallinnukseen, ja kokeneita layout-ammattilaisia. Etsin siis henkilöä, jonka avulla pystymme integroimaan nämä kaksi osa-aluetta ja jolla on valmiudet seurata tulevaa teknistä kehitystä. Hänen tulee ymmärtää mallinnustarpeet ja pystyä suunnittelemaan 3D-mallin käyttöä niin, että se mahdollistaa teknisten suunnitelmien arvioinnin. Tehtävässään hän on vastuussa myös tietyistä rakennuksista ja työskentelee useiden tieteenalojen rajapinnassa. Layoutiin liittyvät asiat ovat monitieteisiä, ja on tärkeää ymmärtää, kuinka voimme soveltaa 3D-mallinnusta muiden tarpeisiin.

Entä millainen olet esimiehenä? Mitä pidät johtajan tärkeimpinä ominaisuuksina?

Johtajuus edellyttää minusta läpinäkyvyyttä. Pyrin jakamaan tietoa niin paljon kuin voin. Tiimin tulee ymmärtää ’iso kuva’, jotta he pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä omalla vastuualueellaan. Jaan mieluummin vastuita kuin tehtäviä. Koen, että näin hyötyy koko projekti, ei vain tietty osa-alue. Esimiehen tärkein tehtävä on rohkaista ja motivoida tiimiläisiä tavoitteiden saavuttamiseen. Johtaja on vain yhtä hyvä kuin tiiminsä.

Miten kuvailisit Fennovoiman työilmapiiriä?

Fennovoima on upea yhtiö ja työpaikka. Kollegat ovat rehellisiä ja läpinäkyviä, joten heidän kanssaan on helppo tulla toimeen. Se luo luottamusta ja tekee kanssakäymisestä yksinkertaista. Yhtiö välittää työntekijöistään. Nautin työskentelystä täällä.

Mikä sinua inspiroi työssäsi?

Me kaikki tiedämme, että energian tulee olla edullista ja puhdasta. Edullista, koska se vaikuttaa suoraan ihmisten elämänlaatuun, ja puhdasta, jotta planeettamme säilyy elinkelpoisena. Ydinvoimalla on tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa. Mielestäni Hanhikivi 1 -hanke on yksi maailman tärkeimmistä projekteista tällä hetkellä.

 

Lisää uratarinoita

A group photo of a young woman, and two young men in front of a window, smiling.

Kesätyö Fennovoimalla antoi mahtavia työkavereita ja kartutti työkokemusta

Kaisa Pellinen, Safeguards-päällikkö

Fennovoiman onnellinen Safeguards-päällikkö