Summer Trainees Yassmine, Emma and Verneri.

Yassmine Maioui, Emma Sevón ja Verneri Lopperi.

Kesätöissä Fennovoimalla

Fennovoima tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja uransa alussa oleville. Millainen kesätyöpaikka Fennovoima on? Yassmine Maioui, Emma Sevón ja Verneri Lopperi kertovat omista kokemuksistaan ja antavat vinkkejä kesätyöhakuun. Vaikka kesä 2020 olikin erilaisempi mitä kesätyöntekijämme vielä alkuvuodesta kuvittelivat, jäi kesätyöstä mukavia muistoja.

"Mieti mitä haluaisit saavuttaa kesätyöltä"

Yassmine Maioui, 24, työskentelee projekti-insinöörinä Fennovoiman Development-tiimissä. Hän on valmistunut LUT-yliopistosta pääaineenaan energiatekniikka. Saatuaan kandin paperit kotimaassaan Marokossa, Yassmine halusi jatkaa opiskelua englanniksi ja kiinnostui Suomesta sekä Lappeenrannan energia-alan koulutustarjonnasta. Vaikka Suomi ja Lappeenranta eroavat täysin Marokosta, Yassmine on viihtynyt uudessa kotimaassaan hyvin. Vapaa-ajallaan hän harrastaa käsitöitä ja tekee second hand             -löytöjä. 

Miten päädyit kesätöihin Fennovoimalle?

Tiesin Fennovoiman entuudestaan, sillä siitä oli ollut puhetta oppitunneilla. Yliopistolla on myös uramessut, joissa kerrotaan avoimista paikoista. Kuulin avoimesta Configuration Management -yksikön paikasta eräältä diplomityöntekijältä ja kiinnostuin kyseisestä tehtävästä. Kesän jälkeen jatkoin projektiharjoittelijana ja nyt vuoden 2021 alussa sain vakinaisen paikan projekti-insinöörinä.

Millainen kesätyökokemus oli?

Kattavan perehdytysohjelman ja tiimin keskinäisen vahvan viestinnän ansiosta etätyö ei tuntunut vaikealta. Meillä oli viikkopalavereja, joissa kävimme läpi mitä olemme tehneet ja mitä on tulossa. Paras kesämuisto on, kun tapasin tiimikaverini ensimmäisen kerran kasvotusten, sillä olimme tavanneet aikaisemmin ainoastaan virtuaalisesti. Kesätyö opetti paljon ja sain uutta näkökulmaa koulussa opittuihin asioihin.

Miksi kannattaa hakea Fennovoimalle kesätöihin ja mitä vinkkejä antaisit hakijoille?

Kannattaa hakea etenkin jos kestävä kehitys ja energia alana kiinnostaa. Kesätyö on hyvä mahdollisuus soveltaa koulussa opittuja asioita käytäntöön. Kun hakee töihin Fennovoimalle, kannattaa ottaa etukäteen selvää ja olla kiinnostunut projektista. Suosittelen miettimään, mitä haluaisit saavuttaa kesätyöltä. Usein keskitytään tuomaan esille mitä voi antaa yritykselle, mutta on myös tärkeää miettiä mitä voi itse oppia.

"Ole oma itsesi"

Emma Sevón, 24, opiskelee energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa ja työskentelee projektiharjoittelijana Fennovoiman Program Development -tiimissä sekä kirjoittaa Fennovoimalle diplomityötäään vetylaitosten ja energiavarastojen mahdollisuuksista ydinvoimaloiden yhteydessä. Energia-alan pariin Emma päätyi kiinnostuttuaan yläasteella ilmastonmuutoksesta ja uusiutuvista energiamuodoista sekä mahdollisuudesta työskennellä aiheen parissa. Vapaa-ajallaan Emma rentoutuu parhaiten kesämökillään tai moottoripyöräillen.

Miten päädyit kesätöihin Fennovoimalle?

Olin kuullut Fennovoimasta aiemmin ja päättänyt hakea, kun kesätyöhaku alkaa. Hakuprosessi eteni nopeasti ja jo helmikuussa minulle tarjottiin paikkaa, jonka otin mielelläni vastaan. Kesätyön jälkeen jatkoin projektiharjoittelijana kirjoittaen samalla diplomityötäni Fennovoimalle.

Millainen kesätyökokemus oli?

Alussa vähän jännitti, sillä aloitin kesätyöt suoraan etänä. Fennovoiman perehdytysjakson ja tiimini aktiivisen yhteydenpidon ansiosta opin kuitenkin työtehtävät nopeasti ja pääsin osaksi työyhteisöä. Suurin syy sille, miksi viihdyn niin hyvin ovat mukavat työkaverit. Vaikka en päässyt kesällä näkemään työkavereita montaa kertaa kasvotusten, pidimme silti säännöllisesti yhteyttä virtuaalisesti. On ollut mahtavaa päästä näkemään ja kokemaan miten asioita näin isossa projektissa hoidetaan ja mitä kaikkea projektityöskentely pitää sisällään.

Miksi kannattaa hakea kesätöihin Fennovoimalle ja mitä vinkkejä antaisit hakijoille?

Suosittelen hakemaan Fennovoimalle, sillä Hanhikivi 1 on ainutlaatuinen suurhanke, joka tarjoaa hienoja kokemuksia. En aluksi itsekään käsittänyt kuinka suuren luokan projektista on kyse. Tällaista työmahdollisuutta ei Suomessa tule usein vastaan. Paras vinkkini hakijoille on: ole oma itsesi. Kannattaa myös hakemuksessa tuoda esille kiinnostus alaa ja projektia kohtaan.

"Kesätyössä oma asenne on kokemusta tärkeämpää"

Verneri Lopperi, 26, opiskelee energiatekniikkaa LUT-yliopistossa ja kirjoittaa tällä hetkellä Fennovoimalle diplomityötään ydinvoimalaitoksen käyttöjakson pituuden vaikutuksista tulevalle Hanhikivi 1 -laitokselle. Kesällä Verneri työskenteli Fennovoiman vaatimustenhallintatiimissä. Vapaa-ajallaan Verneri rentoutuu treenamalla ja pikajuoksun parissa. Hän soittaa myös akustista kitaraa.

Miten päädyit kesätöihin Fennovoimalle?

Halusin töihin nimenomaan ydinvoima-alalle, sillä olin koulussa lukenut ydinvoimasta ja se oli energia-aloista kiinnostavin. Hain eri tehtäviin ja sain nopeasti yhteydenoton ja työtarjouksen vaatimustenhallinnan parista. Kesätyön jälkeen aloin kirjoittaa diplomityötäni Fennovoimalle.

Millainen kesätyökokemus oli?

Opin paljon uutta, sillä minulla ei ollut ennestään kokemusta vaatimustenhallinnasta tai toimistotyöstä ylipäätään. Poikkeusoloista johtuen en ole vieläkään tavannut kaikkia tiimikavereitani kasvotusten, mutta onneksi olemme tutustuneet hyvin virtuaalisesti. Pidimme kesällä useamman kerran viikossa Skype-kokouksia, joten tiimiläiset tulivat tutuiksi sitä kautta. Muihin kesätyöntekijöihin tutustuminen jäi valitettavan vähäiseksi, vaikka meillä oli yhteinen WhatsApp-ryhmä ja tapasimme kerran Fennovoiman järjestemällä lounaalla. Kaikki vaikuttivat mukavilta, joten olisi ollut kiva tutustua heihin paremmin. Etänä työskentely mahdollisti sen, että pystyin työskentelemään eri paikoista käsin.  

Miksi kannattaa hakea kesätöihin Fennovoimalle ja mitä vinkkejä antaisit hakijoille?

Suosittelen ehdottomasti hakemaan, sillä Fennovoimalla on kattavasti tarjolla monipuolisesti erilaisia töitä. Pääsin työskentelemään huippuammattilaisten parissa ja työilmapiiri oli hyvä. Fennovoimalla on myös hyvät jatkotyöllistymismahdollisuudet. Kannattaa hakea rohkeasti eri tehtäviin. Itse hain useampaan eri tehtävään ja vaikka minulla ei ollut kokemusta vaatimustenhallinnasta ennestään, päätin hakea kyseistä paikkaa. Haastatteluissa kerroin rehellisesti omasta osaamisestani. Kesäharjoittelussa kokemusta tärkeämpää on oma asenne.  Suosittelen myös tutustumaan etukäteen ydinvoimaan ja englannin kielen taito on välttämätöntä.

Haluatko töihin Fennovoimalle? Kesätyöhakumme on avoinna 1.2.2021 asti. Avoimet tehtävät löydät täältä

Lisää uratarinoita

A group photo of a young woman, and two young men in front of a window, smiling.

Kesätyö Fennovoimalla antoi mahtavia työkavereita ja kartutti työkokemusta

Kaisa Pellinen, Safeguards-päällikkö

Fennovoiman onnellinen Safeguards-päällikkö