Ajankohtaiskatsaus: Hanhikivi 1 -voimalaitoksen perussuunnittelu etenee seuraavaan vaiheeseen

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Fennovoima hyväksyi ehdollisesti pääosan perussuunnittelun ensimmäisen vaiheen aineistoista. Pääurakoitsija Titan-2:n hyväksyntää jatkettiin.

”Tämä on ollut haastava vuosi ihan kaikille. Siitä huolimatta hanke on edistynyt merkittävästi vuoden 2020 aikana. On ollut ilo huomata näiden kuuden kuukauden aikana, kuinka sitoutuneita sekä meidän että laitostoimittajan asiantuntijat ovat tähän hankkeeseen. Toki haasteita ja työtä riittää monilla osa-alueilla, mutta meillä on nyt selkeä kokonaiskuva tilanteesta ja tiedämme mitä pitää tehdä. Ensi vuonna toimintamme painottuu vahvasti valmistautumiseen rakentamisvaiheeseen, jotta kaikki on valmista, kun rakentaminen alkaa”, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht.

Joulukuun alussa hyväksyimme ehdollisesti laitostoimittaja RAOS Projectin toimittaman perussuunnittelun ensimmäisen vaiheen aineiston. Tämän perussuunnittelun pohjalta laaditaan Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimitettava alustava turvallisuusseloste.

”Tämä on merkittävä edistymä hankkeelle. Ensimmäisen vaiheen katselmointi alkoi kesällä 2019, ja näiden puolentoista vuoden aikana olemme saaneet arvioitua suurimman osan perussuunnittelusta. Tärkeimpänä pidän sitä, että olemme saaneet suljettua merkittävän osan ydinturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Haasteena on edelleen mm. automaatioarkkitehtuurin suunnittelu, joka vielä ei ole valmis, mutta sen alustavan aineiston perusteella, jonka olemme tähän mennessä nähneet, uskon, että laitostoimittaja saa viimeisteltyä vaatimukset täyttävän arkkitehtuurin perussuunnittelun toisessa vaiheessa”, sanoo Janne Liuko, Fennovoiman laitostoiminnot-yksikön johtaja.

Vuonna 2019 jaoimme perussuunnittelun katselmoinnin kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan erityisesti laitoksen turvallisuutta ja käyttöastetta. Toisessa katselmointivaiheessa käydään läpi suunnittelun eheyttä ja laitoksen käyttöön liittyviä asioita. Hyväksymme tässä vaiheessa dokumentaatiota ainoastaan ehdollisesti. Ehdollisella hyväksynnällä tarkoitamme sitä, että suunnittelu täyttää tämän vaiheen kriteerit, mutta ennen lopullista hyväksyntää avoimet asiat on suljettava.

Perussuunnittelun ensimmäinen vaihe katselmoidaan kokonaisuudessaan, kun saamme laitostoimittajalta alustavan turvallisuusselosteen puuttuvat luvut tarkastettavaksi kevään 2021 aikana. Vaihekatselmoinnissa arvioidaan laitoksen päätavoitteiden tilanne ja mitkä asiat niiden suhteen on vielä selvitettävä.

Samalla jatkamme luvitusaineiston toimittamista hyväksyttäväksi STUKiin ja jatkamme vuoropuhelua viranomaisen kanssa laitoksen turvallisuusratkaisuista. Myös perussuunnittelun toinen vaihe on suunniteltu alkavan keväällä.

Tähän mennessä rakentamislupaan liittyviä dokumenttieriä on toimitettu Säteilyturvakeskukselle viisi, joista viimeisimmät toimitettiin lokakuun alussa. Seuraava erä on määrä toimittaa vuoden loppuun mennessä. Kaikkiaan näitä turvallisuusselosteen dokumenttieriä on 15. Alustava turvallisuusseloste on ydinvoimalaitoksen lupahakemuksen tärkein kokonaisuus.

Valmistautuminen rakentamisvaiheeseen

Hanhikivi 1 -hanke on siirtymässä asteittain suunnitteluvaiheesta kohti rakennusvaihetta. Näin mittavassa ja monimutkaisessa hankkeessa ratkaisevassa roolissa toimitusketjun valmius: kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten on pystyttävä toteuttamaan suunnitelmat sekä valvomaan niiden mukaista toteutusta.

Kuluvan vuoden aikana olemme erityisesti seuranneet pääurakoitsija Titan-2:n turvallisuuskulttuurin ja urakoitsijahallinnan kehitystä. Kuten alkuvuodesta ilmoitimme Titan-2:n hyväksyntä pääurakoitsijaksi on ollut ehdollinen tämän vuoden loppuun saakka. Olemme havainneet, että yhtiö on tehnyt parannuksia turvallisuuskulttuuriinsa ja urakoitsijahallintaansa vuoden aikana. Joulukuussa päätimme jatkaa Titan-2 hyväksyntää pääurakoitsijaksi ehdollisena kahdeksi vuodeksi.

Aliurakoitsijoiden hyväksymiset Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketjuun ovat aina määräaikaisia. Tyypillisesti hyväksynnät annetaan 3-5 vuodeksi kerrallaan. Kuitenkin turvaluokitelluilla aliurakoitsijoilla määräaika on tavallisesti kolme vuotta, tai lyhyempi, jos on tarvetta tietyn osa-alueen erityisseurannalle.

Olennaisena osana Fennovoiman omaa valmistautumista rakentamisvaiheeseen on ollut hallintorakennuksen rakentaminen Hanhikiven niemelle. Loppusyksyn aikana Lehto Tilat sai hallintorakennuksen louhintatyöt päätökseen ja aloitti perustustyöt.

Hallintorakennuksen perustustyöt käynnissä

Työmaa-alueella jatkettiin ruoppaustöitä satama-altaassa sekä väliaikaisen padon rakentamista. Jäähdytysveden poistokanavan kallioräjäytyksiä jatkettiin aina 10.10.2020 alkaneeseen talvitaukoon asti. Tukirakennuksista työt jatkuivat raudoittamossa ja pintakäsittelylaitoksessa. Majoituskylän taakse nousevalla varastoalueella alkoi hallien teräsrunkojen pystytys.

Varastohallien runkojen pystytys käynnissä

Hallintorakennuksen urakka sekä laitostoimittajan vastuualueella olevat työt ovat nostaneet työmaan päivittäisen henkilömäärään yli 350 henkilöön. Luku on kasvanut läpi vuoden huolimatta siitä, että koronarajoitusten takia valtaosa toimihenkilöistä ovat työskennelleet etänä. Koko vuoden aikana yli 550 henkilöä on läpäissyt Fennovoiman järjestämän työmaan tulokoulutuksen, jossa työntekijät perehdytetään Hanhikivi 1 -työmaalla toimimiseen ja työmaan turvallisuuskäytäntöihin.

Henkilöstö ja organisaatio

COVID-19-tilanteen takia Hanhikivi 1 -työmaalle ei ole syksyn aika järjestetty vierailuja. Henkilöstöllemme on suositeltu vahvasti etätyötyöskentelyä. Samalla olemme päässeet hyödyntämään uusia työskentelytapoja niin sisäisesti kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Marraskuussa järjestimme ensimmäistä kertaa webinaarina työmaan naapureille ja lähiasukkaille infotilaisuuden, jossa kerroimme työmaan tilanteesta sekä Hanhikivi 1 -työmaan läheisyydessä tehtävästä ympäristön perustilaselvityksestä.

Kerroimme marraskuussa majoituskylässä ilmenneistä koronavirustartunnoista. Marraskuussa Hanhikiven niemellä sijaitsevassa majoituskylässä kahdella henkilöllä todettiin koronavirustartunta. Joulukuussa hallintorakennuksen työmaalla ilmeni tartunta yhdellä työntekijällä. Henkilöt asetettiin eristyksiin. Altistuneet tavoitettiin ja heidät asetettiin karanteeniin terveydenhuollon ammattilaisten toimesta.

Joulukuussa valmistuneen mielipidetutkimuksen mukaan 74,2 prosenttia Pyhäjoen asukkaista kannattaa Hanhikivi 1 -voimalaitoksen rakentamista. Viimeisten kolmen vuoden aikana kannatus on ollut yli 70 prosenttia. Lue lisää aiheesta Hanhikivi 1 -hankkeen uusilla verkkosivuilla.

 

Lisätietoa: