Kuvat ja video: Kuulu Oy

Ajankohtaista Hanhikivi 1 -hankkeessa: luvitustyö etenee loppusuoralle

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Fennovoima jatkoi luvitusaineiston toimittamista Säteilyturvakeskukselle. Myös ensimmäinen voimalaitosta koskeva rakennuslupahakemus jätettiin Pyhäjoen rakennusvalvonnalle.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen luvitustyö eteni tasaisen varmasti vuoden 2021 aikana. Loppusyksyn aikana Fennovoima toimitti lisää lisensiointiainestoa Säteilyturvakeskukselle (STUK) hyväksyttäväksi.

Joulukuun loppuun mennessä Fennovoima on toimittanut 12,5 kaikkiaan 15:stä alustavan turvallisuusselosteen dokumenttierästä STUK:lle. Viimeiset rakentamislupaan liittyvät aineistot toimitetaan viranomaiselle tammi-helmikuun aikana.

Tavoitteenamme on saada rakentamislupa tänä vuonna. Kun viimeisetkin aineistoerät on toimitettu STUK:lle, niistä käydään vielä tarvittavaa keskustelua viranomaisen kanssa, kertoo Fennovoiman operatiivinen johtaja Philippe Bordarier.

Fennovoima toimitti käytetyn polttoaineen välivaraston aineiston

Rakentamislupa-aineiston lisäksi Fennovoima toimitti joulukuun lopussa STUK:lle käytetyn polttoaineen välivaraston (KPA) ehdollisen rakentamislupahakemusaineiston.

KPA-varasto on osa Fennovoiman omaa toimituslaajuutta ja sen rakentaminen laitosalueelle alkaa vasta ydinvoimalaitoksen valmistuttua, jolloin voidaan hyödyntää voimalaitosrakentamisessa kertyneet kokemukset.

KPA-varasto on ydinlaitos, jonka suunnittelussa noudatetaan samoja turvallisuusperiaatteita kuin ydinvoimalaitoksen suunnittelussa. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi, tulemme hyödyntämään voimalaitoksen suunnittelusta ja rakentamisesta saatavia kokemuksia, toteaa Fennovoiman ydinjäteratkaisuista vastaava projektipäällikkö Antti Ikonen.

Fennovoima jätti ydinvoimalaa koskevan rakennuslupahakemuksen

Luvitustyön ohella Hanhikivi 1 -hankkeessa valmistaudutaan aktiivisesti voimalaitoksen rakentamisvaiheeseen, joka alkaa kesällä 2023. Vuonna 2021 alkoivat laitoskaivannon louhintatyöt, jotka jatkuvat koko kuluvan vuoden ajan.

Joulukuun alussa Fennovoima jätti ensimmäisen ydinvoimalaa koskevan rakennuslupahakemuksen Pyhäjoen kunnan rakennusvalvonnalle.

Ennen kuin ydinvoimalaitoksen rakentamisen voi aloittaa, on sille haettava sekä ydinenergialain mukainen rakentamislupa että kunnan rakennusvalvonnan myöntämä rakennuslupa, selittää Fennovoiman yksikönpäällikkö Karri Huusko.

Rakentamislupa varmistaa, että voimalaitos voidaan rakentaa suomalaisten ydinturvallisuusvaatimusten mukaisesti. Rakennusluvalla puolestaan pidetään huolta siitä, että voimalaitoksen rakennukset täyttävät yleiset rakennusvaatimukset muun muassa henkilöstö- ja paloturvallisuuden osalta.

Työt etenevät Hanhikivi 1 -työmaalla

Syksyn aikana laitostoimittaja RAOS Project on jatkanut töitä laitoskaivannossa. Alkuvuoden aikana maarakennustöiden tahti kiihtyy, kun louhintaa jatketaan lopulliseen perustamistasoon, joka on lähes 18 metriä merenpinnan alapuolella.

RAOS Projectin tukialueella on jatkettu tuki- ja apurakentamista sekä infratöitä. Tilapäisrakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on ylittänyt jo 100 000 neliötä.

RAOS Projectin tukialueella on jatkettu tuki- ja apurakentamista sekä infratöitä. Tilapäisrakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on ylittänyt jo 100 000 neliötä.
Hanhikivi 1 -työmaan tukitoimintojen alue marraskuussa 2021.

Loppusyksyn aikana varavedenottokanavaan asennettiin ensimmäiset pysyvät betonirakenteet, kasuunit.

Kasuunit ovat osa varavedenottoväylän sulkurakennetta, joka muun muassa estää maa-ainesten ja jään kulkeutumisen satama-altaaseen.

Loppusyksyn aikana varavedenottokanavaan asennettiin ensimmäiset pysyvät betonirakenteet, kasuunit.
Kasuunien asentaminen alkoi marraskuussa 2021.

Fennovoiman hallintorakennuksen työmaalla työt siirtyivät loppuvuoden aikana sisätiloihin. Kuusikerroksinen toimistorakennus valmistuu vuoden 2022 aikana.

Fennovoiman hallintorakennuksen työmaalla työt siirtyivät loppuvuoden aikana sisätiloihin. Kuusikerroksinen toimistorakennus valmistuu vuoden 2022 aikana.
Fennovoiman hallintorakennus marraskuussa 2021.

Tällä hetkellä Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelee päivittäin noin 500 henkilöä. Luku on kasvanut läpi vuoden huolimatta siitä, että koronarajoitusten takia valtaosa toimihenkilöistä on työskennellyt etänä.

Alkaneen vuoden aikana työmaan vahvuus tulee kasvamaan noin 100–200 henkilöllä. Rakentamisen ollessa kiivaimmillaan voimalaitosta rakentaa yhtä aikaa noin 5 500 ihmistä.

Koronapandemian takia Fennovoima ei tällä hetkellä järjestä vierailuja Hanhikivi 1 -työmaalle. Alla oleva video vie sinut kuitenkin virtuaaliselle työmaakierrokselle Hanhikiven niemelle.

Lisätietoja