Ajankohtaista heinä–syyskuussa

Kiireinen kesä Hanhikivi 1 -hankkeessa on painottunut suunnittelu- ja luvitusaineiston laatimiseen. Samaan aikaan työmaalla alkoi Fennovoiman hallintorakennuksen varsinainen rakentaminen. Tule mukaan ilmalennolle Hanhikivi 1 -työmaan ylle.

Kesän ja alkusyksyn aikana Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelua on jatkettu pääosin etätöissä. Koronaviruksesta johtuvia Fennovoiman sisäisiä etätyösuosituksia lievennettiin kesäkuussa, ja työskentely toimistolla sallittiin tietyin erityisjärjestelyin.

”Olemme jatkaneet suunnittelutöitä pääosin etänä, ja työmaalla valmistelevat työt etenevät suunnitellusti. Koronaviruksen vaikutukset ovat tähän mennessä olleet melko rajalliset, mutta on kuitenkin vielä vaikea ennakoida lopullisia vaikutuksia”, toteaa Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht.

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu- ja luvitustyö

Olemme vastaanottaneet laitostoimittajalta tarkistettavaksi noin 90 % perussuunnitteluaineiston ensimmäisestä vaiheesta, josta olemme hyväksyneet ehdollisesti noin 75 %. Perussuunnittelun pohjalta laaditaan Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimitettava alustava turvallisuusseloste. Syyskuun loppuun mennessä olemme toimittaneet STUK:lle tarkistettavaksi kolme dokumenttierää. Seuraavat kaksi erää toimitetaan lokakuussa.

Viime keväänä toimitimme Säteilyturvakeskukselle tarkistettavaksi kuvauksen laitospaikasta sekä sen turvallisuuteen liittyvät analyysit. Kesällä STUK esitti Fennovoimalle kuvausta koskevan lisäselvityspyynnön, jota työstämme parhaillaan yhdessä Rosatomin konserniin kuuluvan laitostoimittaja RAOS Projectin sekä pääsuunnittelija Atomproektin kanssa.

”Tietyillä osa-alueilla, kuten automaatio, suunnittelutyö on edennyt hitaammin kuin olemme toivoneet, mutta tavoitteenamme on edelleenkin toimittaa viimeiset alustavan turvallisuusselosteen dokumenttierät Säteilyturvakeskukselle ensi vuoden alkupuolella”, selittää Fennovoiman operatiivinen johtaja Timo Okkonen.

STUK käsittelee turvallisuusselosteen kokonaisuutena, joten emme odota nyt toimitettujen yksittäisten lukujen erillistä hyväksyntää.

Fennovoiman tavoitteena on saada ydinenergialain mukainen valtioneuvoston myöntämä rakentamislupa vuonna 2021 ja aloittaa voimalaitoksen kaupallinen käyttö vuonna 2028.

Hanhikivi 1 -työmaa

Fennovoiman hallintorakennuksen varsinainen rakentaminen käynnistyi loppukesästä. Urakan toteuttaja Lehto Tilat Oy pystytti työmaatoimistonsa ja aloitti maanrakennustyöt Hanhikiven niemellä.

Lehto Tilat Oy pystytti työmaatoimistonsa syyskuun alussa.

Laitostoimittaja RAOS Projectin tukialueella työt jatkuvat raudoittamossa ja pintakäsittelyhallissa. Reilun kahden jalkapallokentän kokoinen raudoittamo on saanut kesän aikana päällensä vesikaton, ja ikkunoiden asennus on käynnistynyt. Pintakäsittelyhallin teräsrunko on paikallaan ja työt jatkuvat ulkoseinien asennuksella. Merialueella on kesän aikana puolestaan jatkettu jäähdytysveden otto- ja purkukanavan ruoppaus- ja louhintatöitä. Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelee päivittäin reilu 280 työntekijää.

”Jäähdytysveden ottopuolella on työn alla väliaikainen pato. Purkupuolen padolle puolestaan saatiin käyttölupa heinäkuussa. Vedenalaiset räjäytystyöt loppuvat vesiluvan mukaisesti lokakuussa, mutta louhintoja jatketaan niin pitkään kuin sääolosuhteet sallivat”, kertoo rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen.

Työt jatkuvat merialueella.

Koronavirusepidemian takia jouduimme perumaan vuoden 2020 työmaan yleisöpäivän. Alla oleva video vie sinut kuitenkin ilmalennolle Hanhikivi 1 -työmaan ylle.

Henkilöstö

Syyskuun alussa Janne Liuko nimitettiin Fennovoiman laitostoiminnot-yksikön johtajaksi. Laitostoiminnot-yksikkö on vastuussa Hanhikivi 1 -laitoksen suunnitteluratkaisuiden arvioinnista ja teknisen toteutuksen valvonnasta. Yksikkö koostuu seuraavista osastoista: ydinturvallisuus ja lisensiointi, suunnittelutoiminnot, tarkastustoiminta ja valvonta, käyttö ja kunnossapito sekä ohjelmasuunnittelu ja elinkaari.

Lisätietoa: