Ajankohtaista tammi-maaliskuussa 2020

Alkuvuonna 2020 Fennovoiman toiminta on painottunut perussuunnitteluaineiston ja rakentamislupahakemukseen liittyvien luvitusasiakirjojen tarkistamiseen. Laitostoimittaja RAOS Projectin taholla pääpaino on ollut suunnittelutyössä. Suunnitteluaineiston valmistumisen myötä hankkeessa päästään vaiheittain viimeistelemään alustavan turvallisuusselosteen (PSAR) osioita. Tästä kokonaisuudesta vastaa reilu vuosi sitten laitostoimittajan aloittama PSAR-lokalisaatiohanke. Alustava turvallisuusseloste on ydinvoimalaitoksen lupahakemuksen tärkein kokonaisuus.

Ydinvoimalaitoksen luvitustyö

Fennovoima toimitti virallisesti ensimmäiset osiot turvallisuusselosteesta Säteilyturvakeskukselle (STUK) hyväksyttäväksi joulukuussa 2019. Seuraava erä turvallisuusselosteesta toimitetaan STUKiin tarkistettavaksi huhtikuussa 2020. Tässä erässä kuvataan laitospaikka sekä sen turvallisuuteen liittyvät analyysit. Fennovoiman tavoitteena on saada luvitusmateriaali pääosiltaan toimitetuksi STUKiin ensi vuoden alkupuolella.

Perussuunnittelussa pääpaino on ollut järjestelmäkuvauksien tarkastuksessa, mutta toisen vuosineljänneksen aikana huomio keskittyy rakennusten perussuunnitteluun. Ensimmäinen laaja erä rakennusten perussuunnittelua on tavoitteena saada RAOS Projectilta toukokuussa 2020.

Valmistautuminen rakentamisvaiheeseen

Luvitustyön ohella Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheeseen. Alkuvuoden aikana laitostason turvallisuuteen liittyvät merkittävät suunnittelukysymykset on saatu pääosin ratkaistua ja laitospaikan asettelu eli layout on vahvistettu yhdessä laitostoimittajan kanssa. Tämä mahdollistaa yksityiskohtaisten suunnitelmien aloittamisen mm. reaktori- ja turbiinisaarekkeiden louhinta- ja maanrakennustöille. Tavoitteena on käynnistää louhintatyöt kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Valmistautumisessa rakentamisvaiheeseen korostuu erityisesti mittavan alihankintaketjun kehittäminen, sen toimintakyvyn varmistaminen ja valvonta. Tällä hetkellä Fennovoiman omassa toimituslaajuudessa on yli 300 alihankkijaa. Laitostoimittajan toimituslaajuudessa alihankkijoita on runsaat 900, joista suomalaisia on 80 %. 

Valtaosa hankkeen töistä etenee nykyisen aikataulun mukaan, eikä tavoiteaikataulua ole muutettu. Näin ollen tavoitteena on saada ydinenergialain mukainen valtioneuvoston myöntämä rakentamislupa vuonna 2021 ja aloittaa voimalaitoksen kaupallinen käyttö vuonna 2028.

Hanhikivi 1 -työmaa

Osa voimalaitoksen rakentamisvaiheeseen valmistautumista on olennaisten toimintojen vaiheittainen siirtyminen Pyhäjoelle. Fennovoima suunnittelee käynnistävänsä Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen hallintorakennuksen rakennustyöt vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Urakan toteuttaa Lehto Groupiin kuuluva Lehto Tilat Oy ja sen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2022 alussa.

Fennovoima aloitti louhinnan valmistelut käytetyn polttoaineen välivarastolle. Louhinnat tehdään valmiiksi ennen reaktorilaitoksen rakentamista riskien välttämiseksi myöhemmissä vaiheissa.

Laitostoimittajan tukialueella raudoittamon, työmaaruokalan ja pintakäsittelylaitoksen rakennustyöt jatkuvat. Alkuvuoden aikana käynnistyi turbiinikomponenttivaraston rakentaminen. Pitkittäispatojen ja aallonmurtajien rakentaminen jatkuu satama-altaassa.

Alkuvuodesta Hanhikiven niemellä sattui kaksi poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Näistä toinen oli liukkaudesta johtunut kaatuminen piha-alueella, toisessa käsi jäi tuulen kiinni paiskaaman oven ja karmin väliin. Näitä tapaturmia edelsi lähes kaksi vuotta ilman yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Olemme yhtiönä sitoutuneet Nolla tapaturmaa -periaatteeseen.

Henkilöstö ja organisaatio

Helmikuussa Fennovoiman hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Joachim Spechtin. Hän aloittaa tehtävässään 1.6.2020. Spechtillä on perusteellinen kokemus ydinvoima-alan rakennusprojekteista ja käytön suunnittelusta.

Maaliskuun lopussa yhtiössä oli yli 400 työntekijää, joista noin 70 työskentelee Pyhäjoella. Hallintorakennuksen valmistuminen vuonna 2022 mahdollistaa työntekijämäärän kasvun Pyhäjoella.

Vastuullisuus

Fennovoiman vuosi 2019 -raportti julkaistiin 25.3.2020 sekä verkossa osoitteessa https://www.fennovoima.fi/vastuullisuus että painettuna versiona. Fennovoiman vuosi 2019 on integroitu vuosikertomus, joka pohjautuu Fennovoiman strategiaan ja sisältää tietoa sekä yhtiön taloudesta, Hanhikivi 1 -hankkeen etenemisestä että vastuullisuustyöstämme.

Koronavirus

Fennovoima pyrkii osaltaan estämään pandemiaksi muuttuneen koronaviruksen leviämistä. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, joiden tarkoitus on varmistaa sekä henkilöstön terveys ja turvallisuus että työn jatkuvuus ja Hanhikivi 1 -hankkeen eteneminen. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja päivitämme toimintaohjeita sekä virustilanteen että viranomaisten ohjeistuksen mukaan. Koronapandemian aikana toimistoilla työskentelevät ihmiset ovat siirtyneet pääosin etätöihin ja tekevät töitä toimistolla vain, mikäli se on välttämätöntä. Kokoukset pidetään videokokouksina. Hanhikivi 1 -työmaalla rakentamistyöt ja niihin liittyvät välttämättömät koulutukset jatkuvat. Rajoitamme kuitenkin työmaalla kokouksiin ja koulutuksiin osallistuvien henkilöiden määrää. Yhdessä RAOS Projectin kanssa olemme perustaneet työryhmän seuraamaan koronaviruksen vaikutuksia hankkeen kokonaistoimitukseen.

Hanke etenee tällä hetkellä aikataulun mukaisesti, mutta koronaviruksen mahdollisia tulevia vaikutuksia on vaikea ennakoida ja ne riippuvat pandemian laajuudesta ja kestosta.

Fennovoiman toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi löytyvät verkkosivuiltamme.

Lisätietoa: