ELY-keskus: Hanhikivi 1 -hankkeen voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostus kattava

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Hanhikivi 1 -hankkeen voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Hankevastaavina YVA-menettelyssä ovat toimineet kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja Fennovoima Oy. YVA-selostuksessa tarkastellaan vaihtoehtoja Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen liittämiseksi kantaverkkoon ja niiden ympäristövaikutuksia.

Lausunnossaan ELY-keskus toteaa, että YVA-selostuksessa on riittävän kattavasti kuvattu hankkeen ympäristövaikutuksia ja voimajohtojen linjausvaihtoehdoista on löydettävissä ympäristön kannalta parhaiten soveltuvat ratkaisut. YVA-menettely on ohjannut ja tukenut voimajohtohankkeen suunnittelua.

Fennovoiman ydinvoimalaitos liitetään 110 ja 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä kantaverkkoon. Voimajohtoreitit sijoittuvat Pyhäjoelle, Raaheen, Merijärvelle ja Kalajoelle. Osa voimajohdoista tulee Fennovoiman liittymisjohdoiksi ja osa Fingridin kantaverkoksi.

ELY-keskuksen lausunto päätti voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Lue Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote täältä.

Tarkemmat tiedot voimajohtojen YVA-menettelystä löytyvät Fingridin hankesivuilta.

 

Lisätietoja:

Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416