Enemmistö alueella kannattaa Fennovoimaa

Pyhäjoen ja sen ympäristökuntien asukkaiden selvä enemmistö tukee Fennovoiman ydinvoimalahanketta. Lokakuussa 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 66 prosenttia pyhäjokisista kannattaa Fennovoiman hanketta. 

Hankkeen kannatus on pysynyt vakaana vuodesta toiseen. Yhteenlaskettuna Pyhäjoen ja sen naapurikuntien Kalajoen, Merijärven, Oulaisten ja Raahen asukkaista 61 prosenttia kannattaa hanketta.

Edellisen kerran mielipidettä hankkeesta kysyttiin elokuussa 2013. Tällöin 67 prosenttia pyhäjokisista ja 65 prosenttia koko alueen ihmisistä näki Fennovoiman hankkeen myönteisenä.

Fennovoima on teettänyt Norstat Finlandilla mielipidekyselyitä ydinvoimalaitoksen sijoitusalueella kahdeksan kertaa vuodesta 2008 alkaen. Norstat Finland haastatteli puhelimitse 400 satunnaisesti valittua pyhäjokista ja 400 lähiseudun asukasta. Virhemarginaali on enimmillään ± 3,5 prosenttia. Mielipidemittauksilla selvitetään kannatuslukujen lisäksi myös sitä, mistä asioista alueen asukkaat kaipaavat lisätietoa.

Katso mielipidekyselyn tuloksia graafeina.

 

Lisätietoja:
Fennovoiman viestintäjohtaja Maira Kettunen puh. 020 757 9213