Fennovoima jätti ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen

Fennovoima on tänään jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen.

Ydinenergialain mukaisessa hakemuksessa kuvataan muun muassa valittu laitospaikka, laitostyyppi, tärkeimmät turvallisuusjärjestelmät, ydinjätehuolto, hankkeen rahoitus sekä Fennovoiman organisaatio. Lähes 250-sivuinen aineisto pitää sisällään itse hakemuksen ja 13 liitettä.

Lupahakemuksen liitteenä todetaan myös Fennovoiman omistuspohja. Yhtiön omistuksesta yli 60 prosenttia on oltava toimijoilla, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen ja joiden koti- tai asuinpaikka on EU:n tai EFTA-maiden alueella. Viime syksystä tähän päivään mennessä Voimaosakeyhtiö SF on saanut useita uusia omistajia. Niistä suurin on energiayhtiö Migrit solarna energija. Kroatialainen energiayhtiön liiketoiminta keskittyy sähkön tuotantoon, siirtoon ja jakeluun.

TEM on ilmoittanut pyytävänsä lisäselvityksiä Migrit solarna energija –yhtiöstä. Yhtiö omistaa Fennovoimasta noin 9 prosenttia Voimaosakeyhtiö SF:n kautta. Omistajuus sisältyy Fennovoiman pääomistaja Voimaosakeyhtiö SF:n osuuteen.

- Suhtaudumme kunnioittavasti ministerin selvityspyyntöihin ja tulemme ne ministeriölle toimittamaan. Uusi osakas saatiin mukaan nopealla aikataululla ja ymmärrämme, erityisesti ison omistajan ollessa kyseessä, ministeriön tarpeen huolellisiin selvityksiin, Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki kertoo. 

- Olemme vakuuttuneita, että pystymme tarvittavat selvitykset heille toimittamaan. Rakentamislupahakemus saatiin tänään jätettyä. Työt Fennovoimassa ja Hanhikiven niemellä etenevät, Hemminki jatkaa.

Laaja turvallisuusaineisto STUKille

Rakentamislupahakemuksen lisäksi Fennovoima toimittaa seuraavan parin vuoden aikana laajan turvallisuusaineiston viranomaisarviointia varten. Aineistoa toimitetaan STUKille vaiheistetusti aina kesään 2017 asti.  Ydinvoimalaitoksen suunnittelutyö etenee STUKilta saadun palautteen perusteella. STUKin myönteinen turvallisuusarvio on edellytys rakentamisluvan saamiselle.

Lupahakemuksen jättämisen yhteydessä julkistettiin uusia alihankkijoita. Voimalaitoksen turbiini perustuu ranskalaisen Alstomin Arabelle-teknologiaan. Turvallisuusautomaation toimittaa englantilainen Rolls-Royce tai ranskalainen Schneider Electric.

Hanke etenee aikataulussa

Fennovoiman organisaation kokoa ja asiantuntemusta on kasvatettu merkittävästi. Yhtiöön on rekrytoitu runsaasti ydinvoima-alan ja muiden alojen osaamista, ja hakemuksen jättöhetkellä yhtiössä työskentelee yli 200 asiantuntijaa. Yhtiön projektiorganisaatio on suurimmillaan rakentamisen loppuvaiheessa (2023 – 2024), jolloin oman henkilöstön määrä yltää lähelle 550 henkeä.

Laitosaluetta Pyhäjoen Hanhikiven niemellä valmistellaan tällä hetkellä varsinaisen ydinvoimalaitoksen rakentamista varten. Pääurakoitsija Titan-2 aloittaa omat valmistelevat työnsä Hanhikiven niemellä heinäkuussa. Infrastruktuurityöt pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Voimalaitoksen rakentaminen voidaan aloittaa vasta rakentamisluvan myöntämisen jälkeen. Fennovoiman tavoitteena on aloittaa voimalaitoksen rakentaminen vuonna 2018. Voimala tuottaa sähköä omistajilleen vuonna 2024.

Rakentamislupahakemuksen yhteydessä Fennovoima julkaisi myös osan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen alustavasta turvallisuusselosteesta (Preliminary Safety Analysis Report). Siinä luvanhaltija eli Fennovoima osoittaa viranomaisille, miten turvallisuus on otettu huomioon laitoksen elinkaaren eri vaiheissa. Englanninkielisen dokumentin voit lukea täältä 

Fennovoiman rakentamislupahakemus

Hakemuksen täydennys: Voimaosakeyhtiö SF:n omistus

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Toni Hemminki
Haastattelupyynnöt tiedottaja Heli Nikula, p. 020 757 8429

Viestintäjohtaja Maira Kettunen, p. 020 757 9213 

Kysymykset rakentamislupahakemuksen teknisistä yksityiskohdista:
Lisensiointipäällikkö Janne Liuko
puh. 020 757 9254

http://www.migrit-energija.com/