Fennovoima lähetti tarjouspyynnön voimalaitoksesta

Fennovoima on lähettänyt Arevalle ja Toshiballe tarjouspyynnön uudesta ydinvoimalaitoksesta. Tarjouspyyntö pitää sisällään reaktori- ja turbiinilaitosten toimittamisen ja rakentamisen. Ydinvoimalaitoksen lopullisen toimitusmallin Fennovoima päättää tarjousten perusteella käytävissä sopimusneuvotteluissa.

Tarjouspyyntöön eivät kuulu ensimmäisten vuosien aikana tehtävät infrastruktuurityöt tai alueen valmistelevat työt, kuten maansiirtotyöt, louhinnat ja vesirakennustyöt. Tarjouspyynnön ulkopuolella ovat myös muun muassa vierailukeskuksen ja noin 1000 työntekijän asuinalueen rakentaminen valitulle laitospaikalle.

Fennovoima valitsi Arevan ja Toshiban laitostoimittajaehdokkaikseen vuonna 2008 ja on siitä lähtien tehnyt teknistä suunnittelutyötä molempien yhtiöiden kanssa. Lisäksi teknistä yhteistyötä on tehty turbiinitoimittajaehdokkaiden, Alstomin ja Siemensin, kanssa.

Pitkälle edennyt tekninen kehitystyö jo ennen päätoimittajan valintaa takaa osaltaan koko ydinvoimalaitosprojektin sujuvan etenemisen ja tulevan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden. Laitostoimittaja valitaan vuonna 2012–2013, jolloin myös päätetään lopullinen toimitusmalli.

Lue koko tiedote täältä.

>> Tutustu Fennovoiman hankkeeseen.