Fennovoima liittyi mukaan YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen

Fennovoima on helmikuun alussa hyväksytty mukaan YK:n vastuullisen liiketoiminnan Global Compact -aloitteeseen.

Allekirjoittamalla aloitteen Fennovoima sitoutuu noudattamaan toiminnassaan ja strategiassaan kymmentä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta.

– Koko hankkeen ajan Fennovoima on tehnyt jatkuvaa kehitystyötä, jotta hyvät hallintotavat, turvallisuus, ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu otettaisiin mahdollisimman kattavasti huomioon kaikessa toiminnassamme. Global Compactiin liittymisellä haluamme korostaa edelleen kestävän kehityksen merkitystä ja sosiaalista vastuuta Hanhikivi 1 -hankkeessa. Uskon, että Global Compactin kautta voimme saada myös uusia tuoreita ideoita ja työkaluja käytäntöjemme kehittämiseksi, Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki tiivistää.

Aloitteessa mukana olevat yritykset raportoivat YK:lle vuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta. Fennovoima julkaisee ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa tänä keväänä.

Global Compact on maailman laajin yritysten vastuullisuusaloite, jonka YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan käynnisti vuonna 2000. Mukana aloitteessa on yli 9000 yritystä 166 maasta.

Lue lisää Fennovoiman vastuullisuustyöstä nettisivuiltamme.
Lisätietoa Global Compact -aloitteesta löytyy täältä.

Lisätietoja
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416