Fennovoima ostaa maa-alueita Hanhikiven niemeltä

Fennovoima ostaa maa-alueet uuden yhdystien ja ydinvoimalaitoksen tukialueen toteuttamista varten.

Tänään hankittavat maa-alueet ovat olleet yksityisessä omistuksessa ja sijaitsevat pääosin metsäalueella. Maa-alueet ovat olleet Fennovoiman hallinnassa vuodesta 2008 lähtien, jolloin kaikista alueista on allekirjoitettu myös esikauppakirja.

Aiemmin tänä vuonna Fennovoima osti Pyhäjoen kunnalta 30,7 hehtaarin kokoisen maa-alueen. Pyhäjoen kunnan kanssa tehdyn kaupan hinta oli noin 1,63 miljoonaa euroa.

Tänään tehtävissä kaupoissa maa-alueiden kokonaispinta-ala on 133 hehtaaria ja kauppojen yhteisarvo on noin 6 miljoonaa euroa.

Fennovoimalla on hallinnassaan Hanhikiven niemen alueella yhteensä 366 hehtaaria maa- ja vesialueita. Alueella on tehty yhteensä noin 40 sopimusta maa-alueiden vuokraamisesta vuodesta 2007 alkaen. Kaikkiin vuokrasopimuksiin sisältyy osto-optio.

Uuden yhdystien rakentaminen aloitetaan syyskuussa. Tien rakentajaksi valittiin elokuun alussa Suomen Maastorakentajat Oy.

Neljä kilometriä pitkän tien rakentaminen aloitetaan syyskuussa ja tie valmistuu kesään 2015 mennessä. Tien rakentamisen yhteydessä alueelle rakennetaan myös kunnallistekniikka.

Tie rakennetaan aluksi yksityistienä ja myöhemmin se muuttuu yleiseksi tieksi. Liitynnästä 8-tielle ja risteysalueesta vastaa ELY-keskus.

Uuden yhdystien varteen sijoittuvan tukialueen valmistelutyöt alkavat vuoden 2015 aikana. Tukialue palvelee ydinvoimalaitokseen rakentamista tukevien yritysten toimintoja.

Lisätietoja:
Fennovoiman kehityspäällikkö Karri Huusko puh. 020 757 9216
Fennovoiman aluevastaava Heli Haikola puh. 020 757 9224