Fennovoima sai Arevalta ja Toshibalta tarjoukset ydinvoimalasta

Fennovoima on saanut tarjoukset Pyhäjoelle nousevasta Hanhikivi 1 (HA1) -ydinvoimalaitosyksiköstään.

Yhtiö vastaanotti tänään ydinvoimalan kaupalliset tarjoukset. Tekniset tarjoukset saapuivat aiemmin tammikuussa, ja Fennovoima on jo aloittanut niiden arvioimisen. Tarjoukset pitävät sisällään reaktori- ja turbiinilaitosten toimittamisen ja rakentamisen.

Ehdokkaat ydinvoimalan toimittajaksi ovat ranskalainen Areva ja japanilainen Toshiba. Fennovoima valitsi Arevan ja Toshiban vaihtoehdoikseen ydinvoimalaitoksen toimittajaksi jo vuonna 2008 ja on siitä lähtien tehnyt teknistä suunnittelutyötä molempien yhtiöiden kanssa.

Laitostoimittaja valitaan vuonna 2012 tai 2013.

Tarjousten ulkopuolella ovat ne työt, joista vastaa Fennovoima. Näihin kuuluvat kaikki infrastruktuurityöt, kuten maansiirtotyöt, louhinnat ja vesirakennustyöt, jotka tehdään ennen kuin voimalaitosta aletaan rakentaa. Lisäksi tarjousten ulkopuolella ovat muun muassa toimistorakennuksen, vierailukeskuksen ja noin 1000 työntekijälle tarkoitetun asuinalueen rakentaminen.

Lue koko tiedote.