Fennovoima solmi teknisen yhteistyösopimuksen Paks II -hankkeen kanssa

Fennovoimassa vieraili 24.1.2018 delegaatio Paks II -hankkeesta. Delegaatioon kuuluivat valtiosihteeri Attila Aszódi, varatoimitusjohtaja Miklós Horváth, kabinettipäällikkö Ferenc Leber ja tekninen johtaja Gábor Kovács. Paks II on laitostyypiltään vastaava hanke kuin Hanhikivi 1.

Keskusteluissa keskityttiin Paks- ja Hanhikivi 1 -hankkeiden nykytilaan, ja samassa yhteydessä yhtiöt allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.

Fennovoiman projektijohtaja Minna Forsström sanoi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, että unkarilaisen ja suomalaisen hankkeen välillä on ollut jo vuosia hyvä yhteistyösuhde ja hankkeiden vetäjät ovat tavanneet usein. Nyt yhteistyö on virallistettu.

Miklós Horváthin mukaan on erityisen tärkeää saada sopimus muuntumaan hyödyiksi päivittäisessä työssä. Paksin ja Loviisan ydinvoimalat ovat tehneet yhteistyötä jo vuosikymmenien ajan menestyksekkäästi ja osoittaneet, että tiedon ja kokemusten vaihto hyödyttää molempia osapuolia.

Suunnittelu-, lisensointi-, rakennus- ja käyttövaiheessa Fennovoimalla ja Paksilla on samanlaisia haasteita, joiden ratkaisemisessa voidaan hyödyntää jaettuja kokemuksia. Ratkaisuja voidaan myös jakaa koko ydinvoima-alalle.