Fennovoima toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle YVA-ohjelman

Fennovoima on käynnistänyt Rosatomin laitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimittamalla työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman.

 Yhtiö selvittää sähköteholtaan noin 1 200 megawatin suuruisen ydinvoimalaitoksen rakentamista Pyhäjoen Hanhikivelle. Osana tätä selvitystyötä Fennovoima toteuttaa lain mukaisen arviointimenettelyn laitoksen rakentamisen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Lue uusi YVA-ohjelma.

Lue lisää YVA-menettelystä sivustoltamme.

Tutustu myös TEMin tiedotteeseen.

Lisätietoja YVA-ohjelmasta antaa Fennovoiman EHS-johtaja Kristiina Honkanen puh. 020 757 9222