Salmisaari traffic

Fennovoima uudelleenorganisoi toimintaansa – Uusia jäseniä johtoryhmään

Fennovoima järjestää uudelleen toimintojaan tukeakseen valmistautumista Hanhikivi 1 -hankkeen tuleviin vaiheisiin. Uusi organisaatiomalli astuu voimaan 1.1.2022 ja sen myötä nimitetään myös uusia jäseniä Fennovoiman johtoryhmään.

Uudessa mallissa laitostoimintojen ja projektitoimintojen nykyiset organisaatiot järjestyvät neljään yksikköön, joiden vastuulla ovat tekninen suunnittelu ja lisensiointi, toimitusketjun kehittäminen ja sopimustenhallinta, projektinhallinta ja aikataulu sekä laitoksen käyttö- ja kunnossapitotoimintojen suunnittelu ja valmistelu. Kunkin yksikön johtaja raportoi Fennovoiman operatiiviselle johtajalle, Philippe Bordarierille, ja kuuluu yhtiön toimitusjohtajan alaiseen johtoryhmään.

Uusi organisaatiomalli astuu voimaan 1.1.2022 ja sen myötä yksiköiden johtoon nimitetään seuraavat henkilöt:

Tekniseksi johtajaksi nimitetään Janne Liuko. Liuko on aiemmin toiminut Fennovoiman laitostoiminnot-yksikön johtajana, ja vastannut myös tässä tehtävässä Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelusta, turvallisuudesta ja lisensioinnista. Liuko jatkaa Fennovoiman johtoryhmän jäsenenä uudessa roolissaan. Koulutukseltaan Liuko on sekä teknillisen fysiikan että kauppatieteiden maisteri.

Toimitusketjun ja sopimusten hallinnan johtajaksi nimitetään Katarina Culham. Culham on työskennellyt Fennovoiman sopimustenhallinnan johtajana vuodesta 2020. Hänellä on vahva kokemus mittavista infrastruktuurihankkeista, myös ydinvoima-alalta, esimerkiksi Flamanville 3 ja Olkiluoto 3 -projekteista. Uudessa tehtävässään Culham liittyy Fennovoiman johtoryhmään. Culham on koulutukseltaan luonnontieteiden kandidaatti, ja lisäksi hän suorittaa parhaillaan oikeustieteellistä tutkintoa.

Projektitoimituksen johtajaksi nimitetään Tiina Partanen. Partanen on työskennellyt Fennovoimassa vuodesta 2015, viimeksi turbiiniyksikön johtajana. Hänellä on syvä ymmärrys Hanhikivi 1 -hankkeesta ja vahvaa kokemusta teollisuusinvestoinneista. Ennen Fennovoimaa hän on työskennellyt muun muassa Caverion Industrialle ja YIT Teollisuudelle. Uudessa tehtävässään Partanen liittyy Fennovoiman johtoryhmään. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Käyttö- ja kunnossapitotoimintojen suunnittelusta ja valmistelusta vastaavan yksikön johtaja nimitetään myöhemmin. Toistaiseksi tehtävästä vastaa operatiivinen johtaja, Philippe Bordarier.

”Uusi malli tuo selkeyttä rooleihin ja vastuualueisiin ja varmistaa valmiutemme siirtyä suunnittelu- ja luvitusvaiheesta varsinaiseen voimalaitosrakentamiseen ja edelleen hankkeen seuraaviin vaiheisiin. Parhaillaan viimeistelemme jäljellä olevaa lisensiointimateriaalia, jonka toimitamme Säteilyturvakeskukselle helmikuussa. Ydinvoimalan rakentamislupaa odotamme vuonna 2022”, toimitusjohtaja Joachim Specht toteaa.

Kaikki Fennovoiman johtoryhmän jäsenet ja heidän vastuualueensa on kuvattu organisaatio-sivulla

Lisätietoja