Fennovoima vastasi ministeriön selvityspyyntöön

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi 1.7. selvitystä koskien Voimaosakeyhtiö SF:n uutta omistajaa, kroatialaista Migrit Solarna Energija d.o.o:ta, sen emoyhtiötä sekä yhtiön omistajia ja heidän taustatietoja. Fennovoima on saanut pyydetyt tiedot pääomistajaltaan Voimaosakeyhtiö SF:ltä ja toimittanut selvitykset ministeriöön. Uuden Voimaosakeyhtiö SF:n omistajan lisäksi Fennovoiman toimittama selvitys sisälsi tietoja osakkeenomistajien määräysvallan jakautumisesta sekä Voimaosakeyhtiössä että Fennovoimassa. Toimitettu selvitys ei ole julkinen, koska se sisältää asianosaisten henkilötietoja sekä kaupallisesti luottamuksellisia tietoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön pyytämä lisäselvityspyyntö liittyy Fennovoiman 30.6. toimittamaan rakentamislupahakemukseen, jonka liitteenä oli selvitys Voimaosakeyhtiö SF:n omistuksesta.

Lue Voimaosakeyhtiö SF:n tiedote aiheesta.

Lisätietoja:

Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja Elina Engman vastaa Voimaosakeyhtiöön ja osakkaisiin liittyviin kysymyksiin, p. 050 351 4673.

Fennovoiman rakentamislupahakemukseen ja hankkeeseen liittyvät lisätiedot Fennovoiman viestintäjohtaja Maira Kettuselta p. 020 757 9213.