Fennovoimalle ympäristö- ja vesitalouslupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitokselle ja sen varaenergiantuotannolle.

Ympäristölupa myönnettiin myös jäähdytysveden purkurakenteiden rakentamiselle. Lisäksi Fennovoimalle myönnettiin vesilain mukainen lupa meriveden ottoon ja käyttämiseen ydinvoimalaitoksen jäähdytysvetenä.

Ympäristölupa koskee ydinvoimalaitoksen käytönaikaisia toimintoja ja päästöjä sekä varaenergiantuotantoa varten tarkoitettuja dieselgeneraattoreita ja apuhöyrykattiloita. Ympäristölupapäätös sisältää luvan, joka antaa oikeuden aloittaa jäähdytysveden purkurakenteiden rakentamistyöt.

Päätökset sisältävät määräyksiä muun muassa kalatalousmaksusta ja ydinvoimalaitoksen käytön aikaisesta ympäristövaikutusten tarkkailusta.

Lupapäätökset ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnassa, Raahen kaupungissa ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nettisivuilla.

Lue Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedote aiheesta täältä.

Lisätietoja:

Fennovoiman ympäristöpäällikkö Liisa Kopisto, p. 020 757 8414
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416