Fennovoiman selvitykset Säteilyturvakeskukselle valmistuneet

Fennovoima on toimittanut Säteilyturvakeskukselle selvitykset Rosatomin ydinvoimalaitoksen turvallisuuden arvioimista varten.

Fennovoima on laatinut Rosatomin laitoksen tekniikasta ja toimitusorganisaatiosta turvallisuusselvityksen, jossa tarkastellaan miten laitos täyttää uusimmat suomalaiset turvallisuusvaatimukset.

Toimitetut selvitykset kattavat myös Fennovoiman johtamisjärjestelmän, laitospaikan sekä Fennovoiman käytettävissä olevan asiantuntemuksen.

STUK valmistautuu antamaan Fennovoiman toimittamista selvityksistä lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle kevään 2014 aikana. Laitokseen suunnitellaan suomalaiset vaatimukset täyttävät tekniset ratkaisut ennen rakentamisluvan hakemista.

Turvallisuusselvitysten lisäksi TEM edellyttää Fennovoimalta ympäristövaikutusten arviointia. Fennovoima jätti ympäristövaikutusten arviointiohjelman TEMille 17.9.2013. YVA-ohjelman kansallinen kuuleminen on käynnissä 13.11.2013 saakka. Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu ensi keväänä.

Pyhäjoelle on määrä rakentaa 1200 megawatin AES-2006-painevesireaktori. Fennovoiman omistajat päättävät lokakuun 2013 loppuun mennessä jatkostaan hankkeessa, ja laitostoimitussopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2013 aikana. Tavoiteaikataulun mukaan ydinvoimala tuottaisi sähköä vuonna 2024.

Lisätietoja:

Fennovoiman lisensiointipäällikkö Malla Seppälä, puh. 020 757 9245
Fennovoiman ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen, puh. 020 757 9208