Fingrid aloittaa Fennovoiman voimajohtojen ympäristövaikutusten arvioinnin

Fennovoiman voimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt. Ydinvoimalaitos liitetään 110 ja 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä kantaverkkoon.

Hankevastaavana toimiva kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on toimittanut ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Toisena hankevastaavana YVA-menettelyssä toimii Fennovoima Oy. 

Voimajohdot Fennovoiman ydinvoimalaitokselle rakennetaan Pyhäjoen, Raahen, Merijärven ja Kalajoen kautta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. YVA-ohjelma on suunnitelma tarvittavien 400 kilovoltin ja 110 kilovoltin voimajohtojen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää YVA-ohjelmasta lausunnot ja arviointiohjelmasta järjestetään myös yleisötilaisuudet. Saadut lausunnot ja mielipiteet huomioidaan ympäristövaikutusten arvioinnissa. Arvioinnin tulokset esitetään YVA-selostuksessa, joka valmistunee kesällä 2016. 

Tarkemmat tiedot YVA-menettelystä ja YVA-ohjelmasta löytyvät Fingridin tiedotteesta ja hankesivuilta.

Lisätietoja:

Fingrid:
Fingrid Oyj:n kehityspäällikkö Satu Vuorikoski, p. 030 395 5195
Fingrid Oyj:n tekninen asiantuntija Pasi Saari, p. 030 395 5178

Fennovoima:
Muut Hanhikiven niemen ympäristöasioihin liittyvät kysymykset:
Fennovoiman EHS-johtaja Kristiina Honkanen, p. 020 757 9222
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416