Hanhikiven niemelle ilmailukieltoalue

Pyhäjoen Hanhikiven niemen työmaa-alueella tapahtuva ilmailu on kielletty

Pyhäjoen Hanhikiven niemen työmaa-alueella tapahtuva ilmailu on kielletty valtioneuvoston asetuksella, joka tuli voimaan 10. marraskuuta 2016. Ilmailun kieltäminen Hanhikiven niemen työmaa-alueen yläpuolella on tarpeen kohteen suojelemiseksi laittomien tekojen yrityksiltä sekä mahdollisten ilmailuonnettomuuksien tai vaaratilanteiden seurannaisvaikutuksilta.

Ilmailukieltoalue käsittää Hanhikiven niemen aidatun työmaa-alueen sekä ympäröivät maa- ja vesialueet työmaan välittömässä läheisyydessä. Ilmailukieltoalueen tarkat sivurajojen kulmapisteet sekä ylä- ja alaraja löytyvät valtioneuvoston asetuksen liitteestä.

Ilmailu on kuitenkin sallittu tulevan Hanhikivi 1 -voimalaitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvänä.

Jo aiemmin Hanhikiven niemelle on asetettu liikkumis- ja oleskelurajoitus.

Lisätiedot:

Fennovoiman turvallisuusasiantuntija Janne Leppänen, p. 020 757 8441

Fennovoiman aluetiedottaja Kimmo Siira, p. 020 757 8593