Hanhikiven niemen urakkayhteistyöstä kehuja Oulun suurhankeinfossa

Oulun kauppakamarin suurhankeinfo houkutteli torstaina Oulun Scandic-hotelliin 120 ihmistä, jotka saivat ajankohtaista tietoa alueen suurhankkeiden liiketoimintamahdollisuuksista.

Suurin mielenkiinto kohdistui Hanhikivi 1 -hankkeeseen, johon liittyvistä asioista kertoivat Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulainen ja Hanhikiven niemen laitosalueelta urakointikokemuksia jo keränneen Destia Oy:n Pohjois-Suomen tulosyksikön johtaja Seppo Ylitapio.

Destia solmi viime vuoden elokuussa tukikohta-alueen urakkasopimuksia pääurakoitsija Titan-2:n kanssa. Destia on vastannut muun muassa pintamaiden poistosta, maanleikkauksista, pengerryksistä ja putkituksista. Nämä urakat valmistuvat lähikuukausina.

Joulukuussa julkistettiin uusi urakkasopimus, jossa Titan-2 valitsi Destian reaktorirakennuksen alueen maankaivuu- ja louhintatöiden toteuttajaksi.

– Kaikkiaan kokemukset ovat olleet hyviä. Kannustan kaikkia avoimesti tulemaan Hanhikiven niemelle töihin, Seppo Ylitapio painotti.

Yhteinen kieli auttaa

Ylitapion mukaan edellytys toimivalle yhteistyölle on keskinäinen luottamus, jonka rakentumisessa auttaa toisen osapuolen toimintatapojen tuntemus ja kunnioitus.

– On kulttuurieroja, jotka kaikkien on syytä tunnistaa. Kun tilaajana on venäläinen rakennusliike, on tarjouspyyntöihin reagoitava nopeasti. Asioita pitää osata valmistella ja esitellä.

– Yksi kaikkia koskettava juttu on kielitaito. Kaikkien ei tarvitse osata venäjää, mutta englannin kielen taidosta on työmaalla paljon hyötyä, Ylitapio viestitti. 

Ylitapio korosti puheenvuorossaan, että työturvallisuus on Hanhikiven niemellä kaiken toiminnan keskiössä.

– Fennovoiman vaatimukset työturvallisuudesta kulkeutuvat varmasti meidän viimeisimmällekin aliurakoitsijalle. Töiden dokumentointi on myös erittäin tarkkaa. Ei riitä, että työmaalle tuodaan lavetilla kaivinkone, kaivetaan kuoppa ja lähdetään pois.

Titan-2 on varmistanut toimitusketjun toimivuuden auditoimalla Destian ja Destian aliurakoitsijoiden työprosesseja.

– Kokemukset auditoinnista ovat olleet myönteisiä, Ylitapio sanoi.

Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulainen päivitti suurhankeinfon yleisölle Hanhikiven niemen ajankohtaisia asioita.

Hanhikiven niemellä käynnistyvät pikapuoliin ensimmäisen kiinteän rakennuksen eli koulutusrakennuksen rakennustyöt. Koulutusrakennuksen urakoitsijaksi seuloutui paikallinen toimija, oulaistelainen Rakennusliike Sorvoja Oy.

– Kevään aikana teemme tarjouskyselyn laitosalueen pääporttirakennuksen rakentamisesta, Miikkulainen taustoitti.

Lisätietoja:

Fennovoiman aluetiedottaja Kimmo Siira, p. 020 757 8593