Hanhikiventien suunnittelija on valittu

Fennovoima on valinnut uuden Hanhikivelle johtavan tien suunnittelijan. Julkisen hankintakilpailun ja tehdyn hankintapäätöksen perusteella suunnittelijaksi valittiin Destia Oy. Hankintakilpailuun osallistui seitsemän yritystä.   

Julkista hankintamenettelyä noudatetaan myös yhdystien toteutuksessa. Varsinainen tien rakentaminen kilpailutetaan kevään ja kesän 2014 aikana. Tavoite on päästä aloittamaan tien rakennustyöt syksyllä.

Neljä kilometriä pitkä tie rakennetaan aluksi yksityistienä ja myöhemmin se muuttuu yleiseksi tieksi. Liitynnästä 8-tielle ja risteysalueesta vastaa ELY-keskus.

Lisätietoja asiasta antaa Fennovoiman kehityspäällikkö Karri Huusko puh. 020 757 9216.