Hanhikivi 1 -hankkeen valmistumisen aikataulu arvioidaan uudelleen

Fennovoima on vastaanottanut uuden arvion Hanhikivi 1 -hankkeen pääetapeista laitostoimittaja RAOS Projectilta. Laitostoimittajan mukaan rakentamisluvan saaminen ja rakentamisen alkaminen sijoittuisi vuoteen 2021. Kaupallisessa käytössä laitos olisi vuonna 2028.

Fennovoima ja RAOS Project ovat aloittaneet arvion työstämisen kokonaisvaltaiseksi projektiaikatauluksi. Tämä valmistuu arviolta vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto. Luvansaannin edellytyksenä on myönteinen turvallisuusarvio Säteilyturvakeskus STUKilta. Fennovoima toimittaa parhaillaan STUKille ydinvoimalaitoksen suunnitteluaineistoa arvioitavaksi. Laitostoimittaja vastaa osaltaan rakentamislupaa varten tarvittavan suunnitteluaineiston valmistamisesta ja toimittamisesta Fennovoimalle.

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitos tuottaa valmistuessaan ilmastoystävällistä sähköä vuosikymmenten ajan: voimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Hanhikivi 1 -voimalaitos parantaa Suomen energiaomavaraisuutta, auttaa täyttämään ilmastotavoitteet ja vähentää tuontiriippuvuutta pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima

Yhteydenotot viestinnän kautta: Heli Nikula, p. +358 20 757 8429