Hanhikivi 1 -työmaalla tapaturmaton vuosi

Hanhikivi 1 -työmaalla ei tapahtunut vuonna 2017 yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. 

Fennovoiman työturvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Pirilän mukaan nollatulos on turvallisuuskulttuuriajattelun ja hyvien käytäntöjen summa. 

"Kaikkien on ymmärrettävä työturvallisuuden tärkeys ja noudatettava vastuullisia toimintatapoja. Jokainen on velvollinen puuttumaan myös muiden työntekijöiden vaaralliseen toimintaan."

Hanhikivi 1 -työmaalle saapuvat työntekijät ja vieraat voivat seurata työturvallisuuden toteutumista kulunvalvontaportin viereen sijoitetusta tapaturmataulusta. Taulu kertoo edellisen vuoden aikana tapahtuneiden tapaturmien lisäksi muun muassa sen, kuinka pitkään työmaalla on työskennelty ilman tapaturmia, työmaan ennätysajanjakson ilman tapaturmia ja projektin alusta asti tehtyjen työtuntien määrän.

Taulun avulla muistutetaan työmaalle saapuvia työturvallisuuden merkityksestä ja kannustetaan turvalliseen työntekoon. 

Pirilällä on taulun lukujen suhteen selkeä tavoite.

"Haluamme ehkäistä kaikki tapaturmat Hanhikivi 1 -työmaalla. Tavoite on hurja, mutta kuka tahansa pystyy työskentelemään päivän ilman tapaturmaa. Kun yksittäisiä tapaturmattomia työpäiviä on useita peräkkäin, saavutetaan tapaturmattomia kuukausia ja vuosia."

Lue lisää työturvallisuudesta Fennovoiman vastuullisuusraportista. 

 

Lisätietoja: 

Fennovoiman työturvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Pirilä, p. 020 757 8462
Fennovoiman aluetiedottaja Anniina Kärkkäinen, p. 020 757 8587