Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen voimajohtojen reitti valittu

Fennovoima on päättänyt Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen liittymisjohtojen reitin.

Valittu reittivaihtoehto (oheisessa kartassa A1) muodostettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana reittivalinnoista saadun palautteen perusteella. Valittu reitti kulkee ensimmäiset neljä kilometriä Hanhikiventien läheisyydessä.

Fennovoiman ydinvoimalaitos liitetään 110 ja 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä sähkönsiirron kantaverkkoon Hanhelan ja Valkeuden sähköasemilla. Fennovoiman liittymisjohtojen reitit sijoittuvat Pyhäjoelle ja Raaheen.

110 kilovoltin liittymisjohdot sijoittuvat noin 7 kilometrin matkalla rinnakkain Puhuri Oy:n valmisteilla olevan 110 kilovoltin voimajohdon kanssa. Fennovoima ja Puhuri keskustelevat parhaillaan yhteistyöstä rinnakkaisten johtohankkeiden osalta.

Hanhikivi 1 -hankkeen sähkönsiirtoon liittyen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj tulee myös vahvistamaan omaa kantaverkkoaan Pyhäjoen, Raahen, Merijärven ja Kalajoen alueella. Lue Fingridin tiedote aiheesta täältä.

Maastotutkimukset aloitetaan alkuvuodesta

Voimajohtoreittien tarkempi yleissuunnittelu on alkanut ja jatkuu vuoteen 2018 asti. Rakentamista varten tarvittavat maastotutkimukset käynnistyvät alkuvuoden aikana. Tätä ennen johtoreitin maanomistajiin tullaan ottamaan yhteyttä. Voimajohtojen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2019–2023.

 

Lisätietoja:
Fennovoiman projektiyksikön päällikkö, turbiinilaitos, Tiina Partanen, p. 020 757 8555  

Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416

 

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen liittymisjohtojen reitit. Alkuperäinen reittivaihtoehto A ja YVA-menettelyssä saadun palautteen perusteella muodostettu reittivaihtoehto A1. Kuva: Fingrid Oyj