Kaavoitus on valmis

Fennovoiman ydinvoimalan vaatimat kaavoitusmuutokset ovat valmiit molempien vaihtoehtoisten sijoituspaikkakuntien, Pyhäjoen ja Simon, osalta.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää varausta kaikilla kaavatasoilla eli maakunta-, yleis- tai asemakaavoissa.

Ympäristöministeriö on vahvistanut sekä Kemi-Tornio-alueen että Pohjois-Pohjanmaan ydinvoimamaakuntakaavat, ja Simon ja Pyhäjoen kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kuntiensa uudet asema- ja yleiskaavat vuonna 2010.

Myös Kemin ja Raahen kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet hankkeeseen liittyvät kaavamuutokset omalta osaltaan. Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavan ja asemakaavan kokouksessaan 15. marraskuuta 2010.

Mahdolliset valitusajat mukaan lukien kaavoitus valmistunee molempien paikkakuntien osalta kokonaisuudessaan vuonna 2012.

Fennovoima valitsee ydinvoimalansa sijoituspaikkakunnan vuoden 2011 kesään mennessä.


>> Tutustu Pyhäjoen ja Simon paikallissivuihin.