Kaavoitustyöt hyvässä vauhdissa kaikilla paikkakunnilla

Fennovoiman hankkeeseen liittyvä kaavoitus etenee kaikkien kolmen vaihtoehtoisen sijoituspaikkakunnan alueella. Kaavoitustyöt ovat käynnissä sekä Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä että Simossa.

Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoella ja Lapin Simossa on kaikilla kolmella vaaditulla kaavatasolla edetty jo ehdotusvaiheeseen. Kemi-Tornion ydinvoimamaakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä kesällä, ja Pohjois-Pohjanmaalla vastaava ehdotus tulee nähtäville syksyllä 2009.

Itä-Uudenmaan Ruotsinpyhtäällä yleis- ja asemakaavoitus puolestaan alkoi toukokuussa ja maakuntakaavoitus kesäkuussa 2009. Gäddbergsön osayleiskaavan ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä syyskuun ajan niin Ruotsinpyhtään kunnantoimistossa kuin kunnan internetsivuillakin. Samoin on nähtävillä Itä-Uudenmaan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Fennovoiman hankkeen toteuttamiseksi on tehtävä varaukset kaikilla kaavatasoilla eli maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa. Niistä ensimmäinen määrittelee yleispiirteisesti, mihin ydinvoimala maakunnan alueella sijoitetaan. Yleiskaavat puolestaan ratkaisevat, miten ydinvoimala sovitetaan kuntaan suhteessa sen maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Asemakaavojen tehtävänä taas on ohjata rakentamisen yksityiskohtia, esim. määritellä rakennusoikeus sekä rakennuksen sijoittelu itse rakennuspaikalla.

Lue lisää Fennovoiman ydinvoimalaitoksen vaihtoehtoisista sijoituspaikkakunnista.