Kaikki Hanhikiven niemen maa-alueet Fennovoiman omistukseen

Fennovoima ja Parhalahden osakaskunta ovat tänään allekirjoittaneet kauppakirjan maa- ja vesialueista Hanhikiven niemellä.

Kaupan kohteena ollut alue on kooltaan yhteensä 157ha. Alueiden kauppahinta oli noin 4,5M€.
Lisäksi tänään tehtiin kaupat myös yhdestä yksityisessä omistuksessa olleesta maa-alueesta.

Nyt solmittujen kauppojen jälkeen Fennovoima omistaa kaikki maa-alueet Hanhikiven niemellä, yhteensä maa- ja vesialueita omistuksessa on noin 555 ha.

Myös Parhalahden osakaskunnan alueella olevista vuokramökeistä on tehty uusia sopimuksia. Muutaman mökin osalta neuvottelut jatkuvat.

Koko Hanhikiven niemi on työmaa-aluetta. Työmaa-alueen uloin turva-aita valmistui elokuun lopussa. Aluetta valvotaan ja kulku alueelle on mahdollista vain Fennovoiman luvalla. Kattavalla valvonnalla halutaan taata työmaa-alueen turvallisuus.

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Karri Huusko p. 020 757 9216
Alueviestintäpäällikkö Heli Haikola p. 020 757 9224