KHO hylkäsi ydinvoimamaakuntakaavoista tehdyt valitukset

Korkein hallinto-oikeus KHO on antanut päätöksensä Kemi-Tornion ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoista tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi kaikki valitukset. KHO ei ratkaisuidensa yhteydessä arvioinut, kumpi ydinvoimalan sijoituspaikkavaihtoehdoista soveltuisi tarkoitukseen paremmin.

Fennovoima tutustuu nyt KHOn päätöksiin huolellisesti. Asian käsittely ja sijoituspaikan valitseminen vievät Fennovoimassa arviolta muutaman viikon, jonka jälkeen julkistamme, mihin yhtiön ydinvoimala rakennetaan.

Fennovoimalla on kaksi vaihtoehtoa ydinvoimalansa sijoituspaikaksi: Pyhäjoki ja Simo. Paikka valitaan kattavien ja monipuolisten selvitysten perusteella. Huomioon otetaan erityisesti turvallisuus, ympäristöasiat, tekninen toteutettavuus, rakentamiskustannukset sekä seutukunnan halu ja kyky vastaanottaa ydinvoimalan kaltainen jättihanke.

>> KHOn internetsivut.
>> Tutustu ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.