Kiviaines kiertää työmaalla – uusi työvaihe alkaa elokuussa

Hanhikivi 1 -työmaalla alkaa elokuussa uusi työvaihe, jossa murskataan Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta. Urakoitsijana toimii Titan-2:n aliurakoitsija Tallqvist Infra Oy.

Murskattavaa kiviainesta on louhittu muun muassa voimalaitosalueen kaivannosta, ja sitä hyödynnetään esimerkiksi Hanhikiven niemen alueen tienpohjissa ja maankorotuksissa.

Siirrettävä murskausasema sijoitetaan Hanhikiven niemen kärkeen, työmaa-aidan sisäpuolelle. Kiviaineksen murskaamisesta saattaa aiheutua lähiympäristöön viihtyvyyshaittaa, jota rajoitetaan meluvalleilla ja aseman sijoittelulla.

Kivenmurskausaseman työt sisältyvät Pyhäjoen kunnan myöntämään ympäristölupaan, joka on annettu kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.

Kiviaineksen murskaamisesta aiheutuvaa pölyä, melua ja tärinää seurataan Pyhäjoen kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tarkkailuohjelmalla. Jatkuvasta tarkkailusta ja raja-arvojen vertailusta vastaa laitostoimittaja RAOS Project. Kaukaisimmat mittauspisteet sijoittuvat lähimpien asutusalueiden läheisyyteen.

Hanhikivi 1 -työmaan lähiasukkaita on tiedotettu kirjeitse töiden alkamisesta.

Lisätiedot:
Fennovoiman aluetiedottaja Kati Mehtomaa, p. 020 757 8581
Fennovoiman ympäristöasiantuntija Anu Haanela, p. 020 757 8690