Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen Fennovoiman ympäristö- ja vesitalousluvasta – lupa lainvoimainen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut päätöksensä Fennovoiman ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevista valituksista. KHO:n päätöksen myötä valitusprosessi on päättynyt ja Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalan toiminnalle myönnetty lupa on lainvoimainen.

Ympäristö- ja vesitalouslupa koskee Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käytönaikaisia toimintoja ja päästöjä sekä jäähdytysveden ottoa. Päätöksellään KHO hylkäsi sekä Fennovoiman että Vesiluonnon Puolesta ry:n valitukset luvasta.

Valituksellamme halusimme tuomioistuimelta selvennyksiä lupaehtojen muotoiluihin, jotta ne olisivat yksiselitteisiä eivätkä tulkinnanvaraisia. Fennovoiman valitus Vaasan hallinto-oikeuden joulukuussa 2017 antamasta päätöksestä koski selvitysvelvoitteita liittyen jätevesien kemikaalipitoisuuksiin sekä merikutuisen harjuksen mahdolliseen esiintymiseen alueella. Lisäksi Fennovoima vaati kalatalousvelvoitteen muuttamista kalatalousmaksuksi sekä laitoksen melua koskevan lupamääräyksen täsmentämistä.

”Tutustumme nyt rauhassa päätöksen sisältöön ja kaikki vaaditut selvitykset tullaan tekemään päätöksen mukaisesti. Nähtävissä ei ole, että tällä olisi vaikutusta hankkeen aikatauluun. Olemme erittäin tyytyväisiä, että meillä on lainvoimainen ympäristölupa jo projektin tässä vaiheessa”, korostaa Fennovoiman työmaasta vastaava rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen.

 

Lisätietoja