Kunnat tukevat Fennovoimaa

Fennovoimalla on kaikkien kolmen vaihtoehtoisen sijoituskuntansa tuki. Kunnat antoivat positiiviset lausunnot Fennovoiman hankkeesta touko-kesäkuun aikana. Kaikkien kunnanvaltuustot painottivat lausunnoissaan muun muassa voimalan työllisyysvaikutuksia. Myös lähes kaikki naapurikunnat antoivat myönteisen lausunnon.

Kuntien hyväksynnän saaminen on vuonna 2007 perustetun Fennovoiman tähän asti merkittävin välietappi. Sijoituskunnan lausunto on ratkaiseva, sillä myönteinen suhtautuminen on ehto hankkeen toteuttamiselle kunnassa. Syksyllä Säteilyturvakeskus antaa arvionsa sijoituspaikkojen soveltuvuudesta omassa lausunnossaan.

Fennovoiman seuraava tavoite on saada valtioneuvostolta myönteinen periaatepäätös. Päätöstä odotetaan vuonna 2010. Fennovoima valitsee lopullisen sijoituskunnan valtioneuvoston päätöksen pohjalta, ja rakennustyöt valitulla paikalla alkaisivat vuonna 2012.