Lupa ja sen tuhat dokumenttia

Rakentamislupahakemukseen liittyy mittava turvallisuusaineisto. Painoa dokumenteille kertyy 250 kg. Tämä juttu on julkaistu alun perin Fennonen-lehdessä. 

Lue lehti kokonaisuudessaan täältä.

Ydinvoimalaitosta ei voi rakentaa ilman rakentamislupaa. Fennovoima jättää rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Sen lisäksi Säteilyturvakeskukselle (STUK) tulee jättää laaja aineisto turvallisuusarviota varten. Tämä noin 50 000 sivua käsittävä aineisto kuvaa tarkasti ydinvoimalaitoksen tekniikan ja laitospaikan, ja se sisältää myös kuvauksen Fennovoiman ja laitostoimittajan organisaatioista.

STUKin myönteinen turvallisuusarvio on edellytys rakentamisluvalle. Lausuntonsa antavat myös muun muassa sisäasiainministeriö sekä aluehallintovirasto.

– Hakuprosessi määräytyy ydinenergialaista. Jotta luvan saa, on voimalaitoksen turvallisuus- ja käyttöjärjestelmiä koskevan suunnittelun oltava pitkällä, kuvailee Fennovoiman lisensiointipäällikkö Janne Liuko.

Keskeinen osa STUKille toimitettavaa aineistoa ovat turvallisuusanalyysit, joissa käydään läpi uhkakuvat pienimmistä venttiilihäiriöistä lentokoneen törmäykseen. Analyysien avulla arvioidaan, kuinka laitoksen mahdolliset häiriötilanteet voidaan hoitaa turvallisesti.

– Näin turvallisuuspainotteista luvitusprosessia ei ole millään muulla teollisuudenalalla, Liuko huomauttaa.

Aineistot jätetään vaiheittain

Suomessa kaupallisen ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi on haettu lupaa vain viisi kertaa aiemmin. Fennovoima on ensimmäinen, joka hakee reaktorilaitokselle lupaa vuonna 2013 uusituilla viranomaisvaatimuksilla.

Lupahakemusta jättäessä Fennovoiman tulee pystyä osoittamaan, että hankkeen kotimainen omistus on vähintään 60 %. STUKiin mittava aineisto toimitetaan vaiheittain.

– STUK on nostanut vaatimustasoaan huomattavasti. Uudet ydinvoimalaitosohjeet perustuvat kokemuksiin Olkiluoto 3 -hankkeesta sekä Fukushiman ja Forsmarkin tapahtumista. Myös turvallisuusarvio on aiempaa laajempi, joten kerralla aineistoa on mahdoton jättää, Liuko toteaa.

Ison osan STUKille toimitettavasta aineistosta tuottaa laitostoimittaja. Jokainen dokumentti kulkee kuitenkin Fennovoiman kautta:

– Me käymme aineiston läpi vaatimus vaatimukselta ja perustelemme, miksi suunnitelma on hyväksyttävissä, eli suomalaisten turvallisuusvaatimusten mukainen. Luvanhaltijoina vastuu laitoksen turvallisuudesta on meillä, ei laitostoimittajalla, Liuko kertoo.