Puuston hakkuut Hanhikiven niemellä jatkuvat

Valmistelevat työt Hanhikiven niemellä etenevät. Nyt käynnistyvät hakkuut varsinaisella laitosalueella sekä aitalinjalla. Kooltaan alue on yhteensä noin 97 hehtaaria. Tavoitteena on toteuttaa hakkuut huhtikuun loppuun mennessä.

Hakattavat alueet on rajattu siten, että luonnon monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt jäävät niiden ulkopuolelle.

Puuston hakkuut toteutetaan Pyhäjoen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen antaman maisematyöluvan mukaisesti. Alueet ovat yhtä tilaa lukuun ottamatta Fennovoiman omistuksessa. Tällä tilalla toteutettaviin töihin on maanomistajan lupa. Työt toteuttaa Stora Enso Metsä aliurakoitsijoineen.

Uuden yhdystien varteen sijoittuvalla työpaikka-alueella hakkuut toteutetaan heinäkuussa.

Lisätietoja
Fennovoima kehityspäällikkö Karri Huusko p. 020 757 9216