Pyhäjoen merialueilla tutkitaan keväällä ja kesällä kalastoa

Fennovoiman ydinvoimalan lupahakemuksia varten selvitetään monipuolisesti sijoituspaikan, Pyhäjoen Hanhikiven luonto- ja ympäristöasioita niin maalla kuin merellä.

Touko- ja elokuun välisenä aikana Kala- ja vesitutkimus Oy tekee Pyhäjoen edustan merialueella koekalastuksia. Niillä täydennetään Fennovoiman aiempia selvityksiä. Osana kalastoselvityksiä tehtiin alueen ammattikalastajille sekä väestörekisteripohjaisesti vapaa-ajan kalastajille talvella kysely.

Tutkimusten tarkempi ajankohta riippuu ympäristöolosuhteista, kuten veden lämpötilasta ja tuulista. Koekalastuksissa pyydetään pieniä määriä lähinnä kalanpoikasia. Tutkimukset tehdään poikasnuottauksella ja -haavinnalla sekä pyydyksillä. Osa pyydetyistä kaloista otetaan talteen, ja loput vapautetaan lajimäärityksen jälkeen. Heinä-elokuussa selvitetään kalaston rakennetta koeverkkopyynnillä.