Ruoppaus- ja vesirakennustyöt alkoivat Hanhikivenniemen edustalla

Keliolosuhteiden suosiessa ruoppaus- ja vesirakennustyöt Hanhikiven niemen edustalla ovat käynnistyneet. Työt toteuttaa Terramare Oy ja töiden tilaaja on Titan-2.

Nämä vesirakennustyöt kuuluvat laitostoimittajan urakkakokonaisuuteen ja kattavat sataman, meriväylän ja jäähdytysveden varaottouoman ruoppaus- ja vesirakennustyöt.

Työt käynnistyvät ruoppaus- ja louhintatöillä Hanhikiven niemen länsipuolella. Ruoppausmassoja siirretään meriläjitysalueelle noin 10 kilometrin päähän Hanhikivenniemestä länteen.
 
Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämien kahden vesitalousluvan mukaisesti. Vesilupapäätökset sisältävät määräyksiä vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kalastajille ja vesialueiden omistajille sekä tarkkailusta vesirakentamisen aikana.

Ruoppaus- ja louhintatyöt tulevat aiheuttamaan veden samentumista ja melua, joita seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Ruoppaustöitä tehdään sulan veden aikana ympäri vuorokauden. Räjäytystöitä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden vuosittain 20. toukokuuta – 10. lokakuuta.

Työt työllistävät enimmillään noin 100 henkeä. Suurin osa vesi- ja satamarakennustöitä on suunniteltu tehtävän vuodesta 2017 alkaen.
 
Lisätietoja:
Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen, [email protected], p. 020 757 8449
Terramaren toimitusjohtaja Jarmo Yletyinen, [email protected], p. 0400 469 439
Titan-2:n suunnitteluosaston johtaja Timo Kallio, [email protected], p. 0500 723 650