Säämasto kohoaa 120 metrin korkeuteen

Hanhikivi 1 -työmaalle pystytettiin tänään säämasto.

Masto on rakennettu mittatilaustyönä Hanhikiven niemelle, sillä sen suunnittelussa on huomioitu paikalliset ympäristöolosuhteet. Lisäksi 120 metriä korkea masto kestää maanjäristyksiä.

Mastoon asennetaan säähavaintojärjestelmä, joka muodostuu kolmeen tasoon asennettavista tuulimittareista ja lämpötila-antureista. Lisäksi maan pinnalta mitataan Hanhikiven niemen ilmanpainetta ja -kosteutta sekä lämpötilaa. 

Ydinvoimalaitoksen rakentamisvaiheessa mittalaitteisto kerää aineistoa Hanhikiven niemen sääolosuhteista. Paikalliset säähavainnot ovat osa Fennovoiman turvallisuusselostetta, joka toimitetaan Säteilyturvakeskukselle ydinvoimalaitoksen käyttölupaa haettaessa. 

Maston on suunnitellut ja valmistanut Aerial Oy. Säähavaintojärjestelmän toimittaa Vaisala Oyj.

 

120 metrin korkeuteen nouseva säämasto on laitosalueen korkein piste.

Lisätiedot:
Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen, [email protected], p. 020 757 8449
Fennovoiman aluetiedottaja Heidi Laikari, [email protected], p. 020 757 8546