Sähköntuotanto Pyhäjoella käynnistyy kymmenen vuoden päästä

Eduskunta on äänin 115-74 hyväksynyt Fennovoiman ydinvoimalaitoksen periaatepäätöksen täydennyshakemuksen. Eduskunta äänesti asiasta 5. joulukuuta.

”Kiitän kansanedustajia luottamuksesta. Hanhikivi 1 tuo Fennovoiman omistajille kohtuuhintaista ja päästötöntä sähköä ennustettavalla hinnalla vuosikymmenten ajan. Lisäksi suurhanke luo työtä ja toimeliaisuutta koko maahan”, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki.

Valtioneuvosto edellyttää, että Fennovoima jättää rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle ensi kesäkuun loppuun mennessä. Tulevan laitoksen suunnittelutyö ja lupahakemuksen valmistelutyöt ovat käynnissä yhdessä laitostoimittaja Rusatom Overseasin kanssa.

Hanke ja sen vaatimat palvelut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Ensimmäinen urakka Pyhäjoella käynnistyi syyskuun puolivälissä, kun uuden yhdystien rakennustyöt aloitettiin. Vuosina 2015–2017 alueella tehdään mittavia infrastruktuuritöitä, kuten louhinta- ja maanrakennustöitä, sekä rakennetaan tukirakennuksia. Ensimmäiset voimalaitoksen betonointityöt on aikataulutettu vuodelle 2018.

Rusatom Overseasin neuvottelut pääurakoitsijoiden kanssa ovat loppusuoralla ja sopimukset tehdään vuoden loppuun mennessä. Seuraavan vaiheen neuvottelut käynnistyvät vuoden 2015 alkupuolella.

Fennovoima toteuttaa ydinvoimalahankkeen vastuullisesti, suomalaisia työsuhdelakeja ja -käytäntöjä noudattaen. Fennovoima, Rusatom Overseas sekä työmarkkinajärjestöt ovat allekirjoittaneet työmaasopimuksen koskien yhteisiä pelisääntöjä tulevalla rakennustyömaalla. Sopimuksessa määritellään työsuhdevelvoitteita ja käytäntöjä työmaan työehtojen valvontaan sekä harmaan talouden ehkäisyyn.


Lisätietoja:
Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki (klo 13:30–15:30),
Hemmingin haastattelupyynnöt tiedottaja Anna Tainiolle, puh. 020 757 8416

Tutustu tarkemmin Fennovoiman aikatauluun.