Selvitykset Pyhäjoen ja Simon seutukunnista valmistuneet

Pyhäjoen ja Simon seuduista on nyt koottu selvitykset ydinvoimahanketta varten. Esitykset ovat koonneet Raahen seutukunnan kehittämiskeskus ja Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus.

Ydinvoimalahankkeen kaltainen jättihanke vaatii paljon valmistautumista: seutukunnan on valmistauduttava kehittämään palveluita ja rakentamaan uutta infrastruktuuria. Kunnan asukasluvun kasvaessa on tuotettava palveluita ja investoitava esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin ja vapaa-ajan palveluihin.

Esityksissä kerrotaan hankkeen aluetaloudellisista vaikutuksista sekä valmistautumisesta hanketta varten. Esityksien tavoitteena on tuoda Fennovoimalle tarkempaa tietoa voimalan vaikutusalueella olevien seutukuntien palvelujen ja elinkeinoelämän palvelukyvystä ja -tahdosta.

Fennovoiman ydinvoimalan tuleva paikkakunta valitaan vuoden 2011 kesään mennessä. Paikkakuntien valmistelemat esitykset tuovat Fennovoimalle paljon arvokasta tietoa valintaa varten.

>> Lue raportti Simon seudusta Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen sivuilta.
>> Lue raportti Pyhäjoen seudusta Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen sivuilta.