Sijoituspaikalla tutkitaan maalla ja merellä

Fennovoiman ydinvoimalan sijoituspaikalla Pyhäjoen Hanhikivenniemellä tehdään kevään ja kesän aikana useita tutkimuksia.

Tutkimuksista saadaan tietoa, jota hyödynnetään haettavissa luvissa sekä rakentamisen ja rakenteiden suunnittelussa. Tutkimukset tehdään pääosin arkipäivinä. Ne eivät aiheuta haittaa ympäristön asukkaille.

Toukokuussa aloitetaan luonnossa esiintyvän säteilyn perustilaselvitys. Tutkimus aloitetaan vesialueella ottamalla näytteitä merivedestä. Näytteitä otetaan myös pohjaeläimistä sekä vesikasvillisuudesta. Lisäksi kesän aikana kerätään kalanäytteitä. Tämän tutkimuksen tekee Säteilyturvakeskuksen tutkimus- ja ympäristövalvontaosasto. Jatkossa ympäristön säteilyä tutkitaan Hanhikivenniemellä vuosittain, ja myöhemmin näytteitä otetaan myös maalla.

Niinikään toukokuusta lähtien tehdään täydentävää pesimälinnustoselvitystä pääosin Hanhikivenniemen pohjoisosassa. Tämä työ jatkuu heinäkuun alkupuolelle saakka, ja siitä vastaa Sito Oy.

Heinäkuussa Hanhikivenniemen länsipuolella sukelletaan pohjaeläinnäytteitä. Tutkimuksen tekee Alleco Oy. Kesän aikana Loxus Oy tekee merellä viistokaikuluotauksia veneestä käsin.

Viime vuonna alettiin mitata meriveden laatua jatkuvatoimisilla mittauslaitteilla, ja nämä jatkuvat tänäkin vuonna. Samaten jatkuu viime vuonna aloitettu säämonitorointi. Nab Labs Oy ottaa lisäksi merivedestä näytteitä, joista saadaan perustietoa meriveden ominaisuuksista ja niiden vaihtelusta Hanhikivenniemen edustalla.

Vuonna 2011 aloitettu seisminen monitorointi jatkuu edelleen, ja sitä jatketaan ydinvoimalan koko elinkaaren ajan. Tänä keväänä otettiin käyttöön neljä uutta monitorointiasemaa, ja kaikkiaan määrä kasvaa noin kymmeneen lähivuosien aikana. Monitorointiasemat sijoittuvat 50 kilometrin säteelle Hanhikiven ydinvoimala-alueesta. Nämä monitorointiasemat ovat osa seismologian laitoksen ylläpitämää, eri puolilla Suomea sijaitsevaa kansallista mittausverkostoa. Ydinvoimaloiden kansainvälisen turvallisuus- ja rakentamisohjeistuksen mukaan uusia ydinvoimaloita tulee monitoroida ennen rakentamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen jälkeen pysyvällä seismisellä asemaverkolla.

Tutkimusten lisäksi sijoituspaikalle valtatie 8:lta johtavan uuden tien, Hanhikiventien, esisuunnittelu on valmistunut. Tie tulee olemaan kaksikaistainen, asfaltoitu maantie, jonka vieressä kulkee kevyenliikenteenväylä. 

Lisätietoja Fennovoiman tiedottaja Susanna Harjulta (puh. 020 757 9237).