Simolta vihreää valoa Fennovoimalle

Lapin läänissä sijaitseva Simo kannattaa Fennovoiman ydinvoimalan rakentamista Simon Karsikkoon. Fennovoima sai 15. kesäkuuta myönteisen lausunnon Simon kunnanvaltuustolta.

Päätös syntyi äänin 14-7 ja oli vastaus työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön. Simon kunta painotti lausunnossaan muun muassa Fennovoiman hankkeen työllisyysvaikutuksia.