Sopimus ensimmäisistä ruoppaustöistä Hanhikiven niemellä allekirjoitettu

Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeen pääurakoitsija Titan-2 on allekirjoittanut sopimuksen Wasa Dredging Oy Ltd:n kanssa satama-altaan ruoppaustöistä Hanhikiven niemellä. Sopimus kattaa maa-ainesten poistoa ja niiden kuljetusta meriläjitysalueelle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston heinäkuussa myöntämien vesilupien mukaisesti. Sopimukseen ei sisälly louhintatöitä.

Työt alkavat lokakuun aikana ja kestävät arviolta 4-6 viikkoa. Ruoppaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Nyt alkavissa töissä satama-altaan alueelta poistetaan 200 000 kuutiota maa-aineksia. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen tarkkaa arvoa ei julkisteta.

Muiden vesiluvan mukaisten töiden, kuten 1,8 kilometriä pitkän meriväylän ruoppauksen ja satamarakenteiden, toteuttaja valitaan ensi keväänä.

Wasa Dredging Oy Ltd on vaasalainen vesirakennusalan yritys, joka on erikostunut satamien ja väylien syventämiseen, ruoppaukseen sekä vedenalaiseen louhintaan. Referenssilistassa on lukuisia suuria ruoppaustöitä, esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Ruoppaustyöt aiheuttavat veden väliaikaista samentumista ja melua lähiympäristöön. Vesirakentamisen aikana veden sameutta tullaan seuraamaan jatkuvatoimisella mittausjärjestelmällä vesiluvan vaatimusten mukaisesti. Vesirakentamista varten on erityinen tarkkailuohjelma, jonka mukaisesti toteutetaan mm. vuosittainen kalatalouskysely ja tutkitaan kalojen poikastuotantoa ja muutoksia pohjaeläimissä. Hanhikiven niemen lähialueilla kalastavien ammattikalastajien kanssa on tehty sopimukset vesirakentamisesta aiheutuvien haittojen korvaamisesta. Korvaukset maksetaan vuosittain vesirakentamistöiden ajalta.

Lisätiedot:

Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen p. 020 757 8449
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416
Titan-2, työmaapäällikkö Veikko Huotari p. 050 462 1485