Sponsorointituki haettavissa helmikuun ajan

Pidämme huolta ihmisten, ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista sekä teemme työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Järjestö- ja harrastustoiminta on merkittävässä roolissa ihmisten arjessa. Harrastustoiminta tarjoaa sekä mielekästä tekemistä että uusia ystäviä ja tärkeän yhteisön. Haastamme jälleen kaikki sponsorointituen hakijat madaltamaan harrastustoiminnan aloittamiskynnystä. Parhaimmillaan harrastustoiminnan yhteisöllisyys voi myös tukea koko perhettä kotoutumisessa alueelle. Lisäksi monipuoliset harrastusmahdollisuudet tekevät Pyhäjoesta ja lähiseudusta entistä viihtyisämmän ja vetovoimaisemman.

Tukitoimintamme keskiössä on Pyhäjoen ja lähialueen kehittäminen. Urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa solmittavien vuosisopimusten lisäksi tukea voidaan myöntää tapahtumien järjestämiseen sekä yleishyödyllisiin hankkeisiin, joilla parannetaan esimerkiksi asuinympäristön viihtyvyyttä.

Sponsorointitukemme hakuaika on helmikuu. Kaikki hakemukset käsitellään maaliskuun aikana.

Siirry hakulomakkeeseen ja kerro, miten teidän seuranne tai yhdistyksenne madaltaa uuden harrastuksen aloituskynnystä.  >>