STUK: Fennovoiman hanke voidaan toteuttaa turvallisesti

Fennovoimalla on edellytykset rakentaa Suomeen uusi ydinvoimalaitos turvallisesti, ydinenergialain edellyttämällä tavalla, sanoo Säteilyturvakeskus.

STUK arvioi työ- ja elinkeinoministeriölle 20.10. jättämässään alustavassa turvallisuusarviossa muun muassa Fennovoiman vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ja laitosvaihtoehtoja sekä yhtiön organisaatiota.

STUK sanoo, että Fennovoiman sijoituspaikkavaihtoehdot, Pyhäjoki, Ruotsinpyhtää ja Simo, soveltuvat ydinvoimalaitoksen sijoituspaikoiksi. Kuhunkin paikkaan liittyy erilaisia etuja ja haittoja, jotka tulee ottaa huomioon laitoksen suunnittelussa. STUK ei aseta paikkoja paremmuusjärjestykseen.

Fennovoiman esittämät laitosvaihtoehdot, Toshiban ABWR sekä Arevan EPR ja Kerena, eivät sellaisenaan täytä kaikkia suomalaisia turvallisuusmääräyksiä, mutta STUKin mukaan tarvittavat lisätyöt ja muutokset voidaan tehdä lupamenettelyn myöhemmissä vaiheissa.

STUKin mukaan Fennovoimalla on edellytykset luoda hyvän turvallisuuskulttuurin ja korkeatasoisen laadunhallinnan mukainen johtamisjärjestelmä ydinvoimalan rakentamista ja käyttöä varten. Fennovoima täyttää myös muut lain mukaiset periaatepäätöksen edellytykset, jotka koskevat muun muassa turva- ja valmiusjärjestelyitä sekä ydinpolttoaine- ja ydinjätehuoltoa, sanoo STUK.

Lue koko lausunto liitteineen Säteilyturvakeskuksen internetsivuilta sivun alaosasta.

Lue Fennovoiman pressitiedote aiheesta sekä tiedotustilaisuudessa esitetty materiaali.

Lue lisää Fennovoiman hankkeen toteutuksesta. Periaatepäätöshakemus puolestaan löytyy täältä.