Suomalaisten ydinvoimaloiden turvallisuustilanne hyvä

Säteilyturvakeskuksen mukaan suomalaisissa ydinvoimaloissa ei ole sellaisia puutteita, joiden takia laitoksiin tarvitsisi tehdä välittömiä turvallisuusparannuksia. Tämä selviää Säteilyturvakeskuksen työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä tekemästä selvityksestä.

Säteilyturvakeskus STUK selvitti Japanin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden takia, miten suomalaisissa ydinvoimaloissa on varauduttu poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin. Selvityksen pohjana ovat suomalaisten ydinvoimayhtiöiden, Fennovoiman, Fortumin ja TVOn, omat selvitykset, joita STUKin asiantuntijat ovat arvioineet. Apuna on ollut myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Vaikkei välittömiä parannuksia tarvita, STUK kuitenkin haluaa, että selvityksiä eräisiin poikkeuksellisiin luonnonolosuhteisiin liittyen jatketaan. Tämä voidaan STUKin mukaan tehdä EUn ministerineuvoston pyynnöstä tehtävien stressitestien yhteydessä ja niiden mukaisessa aikataulussa tämän vuoden aikana.

Ydinvoimayhtiöt ovat selvittäneet muun muassa korkean tulvan, pakkasten ja helteiden vaikutuksia, järjestelmien kestävyyttä Suomessa poikkeuksellisen isojen maanjäristysten sattuessa sekä onnettomuustilanteissa tarvittavien sähkönsaannin turvaavien järjestelmien toimintaa.

Fukushiman onnettomuudesta saadut kokemukset ja selvitysten tulokset otetaan huomioon STUKin ydinturvallisuussäännöstöä kehitettäessä ja kansallisen ydinturvallisuustutkimusohjelman painotuksissa.

Suomalaisten ydinvoimaloiden turvallisuutta arvioidaan jatkuvasti, ja STUKin lausunnon mukaan suomalaisten ydinvoimaloiden turvallisuutta on saatu parannettua käytön aikana tehokkaasti. Lisäksi lausunnossa kerrotaan ydinvoimayhtiöillä olevan pitkäjänteiset ohjelmat laitosten ikääntymisen hallitsemiseksi, suunnitellun käyttöiän varmistamiseksi, laitosten modernisoimiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi.

Lue Säteilyturvakeskuksen tiedote ja selvitykset STUKin internetsivuilta.