Suunnittelutyö maakaapelin reitistä aloitetaan Hanhikivenniemellä

Fennovoima on tilannut voimalaitostyömaalle sähkönsyöttöyhteyden maastosuunnittelun Elenia Verkko Oy:ltä.

20 kV:n yhteys toteutetaan maakaapelilla, joka seuraa Puustellintien reittiä. Kaapeli on osa Elenian jakeluverkkoa.

Elenia Verkko Oy tekee maastosuunnittelun kesän ja syksyn aikana. 20 kV:n maakaapelinveto tapahtuu aikaisintaan vuonna 2013.

Lisätietoja Fennovoima Oy:n rakentamisjohtaja Timo Kalliolta puh.  020 7579 207