Titan-2 ja Terramare sopimukseen Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeen vesirakennustöistä

Sopimus sisältää louhinta- ja ruoppaustyöt laitoksen jäähdytysveden tulokanavasta, satama-altaasta, varavedenottokanavasta, laiturin ja työpadon alta sekä aallonmurtajien alta.

Sopimuksessa on myös optio aallonmurtajien, rantasuojausten, laiturin, varavedenottokanavan sulkurakenteiden ja työpadon rakentamisesta.

Ruoppaustyöt alkavat alkusyksystä 2016 ja niiden on määrä valmistua kesällä 2018. Ruoppaus- ja louhintatyöt tehdään sääolosuhteiden mukaan sulan veden aikana. Ne tulevat työllistämään enimmillään noin 100 henkeä.

Lue Titan-2:n uutinen aiheesta täältä.

Lisätiedot:
Titan-2:n suunnitteluosaston johtaja Timo Kallio[email protected], p. 0500 723 650
Terramaren toimitusjohtaja Jarmo Yletyinen[email protected], p. 0400 469 439